GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB308 TAHILLAR Ders 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Tahılların ekonomik önemini, adaptasyonunu, morfolojisini, fizyolojik olayları, hastalık ve zararlılarını ve tüketim alanlarının tanımalarını sağlamaktır


Doç. Dr. Mustafa Özgür TATAR


1 Tarımsal üretimde tahılların önemini kavrayabilme
2 Serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahıllarının ayırımına ait kriterleri mukayese edebilme
3 Tahıllar familyasına ait serin iklim ve sıcak iklim tahıllarında yer alan bazı türlerde insan ve hayvan beslemesi, yetiştirmesi ve sanayide kullanılacak hammadde üretimi açısından yeni projelerin üretilmesi
4 Serin iklim ve sıcak iklim bitkilerinin morfolojik özellikleri hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri üretim projelerinde sentezleyebilme
5 Serin iklim ve sıcak iklim tahıllarının adaptasyon özelliklerini dikkate alarak farklı ekolojilerde yetiştirmeye yönelik projelerde uygun modeller geliştirebilme
6 Üreticiye tahıl türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci ve bu süreç içerisinde karşılaşılacak sorunlar ve sorunların çözümü konularında bilgi verebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Teori: genel kısımda Dünya ve Türkiye'de tahılların ekonomik önemi, adaptasyonu, danesi, gelişme seyri, fizyolojik olaylar, çimlenme, kardeşlenme, sap, yaprak çiçek durumları, besin maddeleri ve dönme, olgunluk dönemleri, özel kısımda ise buğday, arpa, çavdar, yulaf, triticale, mısır, çeltik, darılar, kuş yemi vb. bitkilerin ekonomik önemleri, yayılma alanları, taksonomileri, yetiştirme teknikleri, yurdumuzda yetiştirilen önemli çeşitleri, önemli hastalık ve zararlıları, tüketim alanları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma
2 Tahılların tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması Tahıl denemelerinin tanıtılması
3 Tahıllarda danenin kesiti Tahıl da yer alan tahıl danelerinin tanıtılması
4 Tahılların morfolojik özellikleri ve gelişme dönemleri Serin iklim tahıllarının morfolojik özelliklerinin materyal üzerinden tanınması
5 Danede fizyolojik gelişme Danenin kesitinin tanıtılması
6 Buğdayın taksonomisi Buğday ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması
7 Buğdayın agronomisi Buğday morfolojisinin materya üzerinden tanıtılması
8 Ara sınav
9 Arpanın agronomisi Arpa morfolojisinin materya üzerinden tanıtılması
10 Yulafın agronomisi Yulaf morfolojisinin materya üzerinden tanıtılması
11 Çavdarın agronomisi Çavdar morfolojisinin materya üzerinden tanıtılması
12 Tritikalenin agronomisi Tritikale bitkisine ait morfolojik yapının materya üzerinden tanıtılması
13 Sıcak iklim tahıllarının önemi, dünyada ve Türkiye’de üretim potansiyeli Sıcak iklim tahılları ile ilgili denemelerin tanıtılması
14 Mısır’ın agronomisi Mısır bitkisine ait morfolojik yapının materya üzerinden tanıtılması
15 Çeltiğin agronomisi Çeltik bitkisine ait morfolojik yapının materya üzerinden tanıtılması
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Kun, E., 1996, Tahıllar I-II. Ankara Üniversitesi Yayın No: 1451Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 4 4
Alan Gezisi 1 2 2
Alan Çalışması 6 2 12
Bireysel Çalışma 3 6 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 3 3 5 2 4 1 2 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 3
ÖÇ 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 3
ÖÇ 6 5 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek