GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB310 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-II Ders 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; nişasta –şeker ve yağ bitkileri ile ilgili genel durumu ve nişasta –şeker ve yağ bitkileri ile ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramasını, nişasta,şeker ve yağ bitkileri- nişasta, şeker ve yağ endüstrisi üzerinde bilgi kazanmasını, patates,şeker pancarı, kanola ve ayçiçeği gibi bitkilerin tanınmasını, hangi durumlarda ve hangi amaçlarla hangi çeşitlerin endüstride yararlanılabileceğine karar verme yetisini kazanmasını, seçim kriterlerini belirlemesini ve patates,şeker pancarı, kanola ve ayçiçeği gibi bitkilerin yetiştirilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Sıdıka EKREN


1 1. Tarımsal üretimde patates, şeker pancarı gibi bitkilerin önemini kavrayabilme
2 2. Endüstri bitkilerinden patates, şeker pancarı gibi bitkilerin yetiştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
3 3. Patates, şeker pancarı gibi endüstri bitkilerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi edinme, edinilen bilgilerin endüstri bitkileri üretim projelerinde sentezleyebilme
4 4. Endüstri bitkilerine ait patates, şeker pancarı gibi bitkilerin özelliklerini kullanarak teknolojinin geliştirilmesine yönelik projelerde uygun model denklikleri türetebilme
5 5. Üreticiye endüstri bitkisi patates, şeker pancarı gibi türlerinin önerilmesinde materyal temini-üretim süreci-ekonomik analiz konularında bilgi verebilme
6 6. Bölgeler bazında üretim potansiyelleri ve üretim modellemeleri hakkında sentez yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin tanımı, patates, şeker pancarı gibi bitkilerin tarihçesi, sınıflandırılması, bu endüstri bitkileri üretiminin sorunları ve politikaları, endüstri bitkileri ekolojisi, endüstri bitkilerinin tarımsal özellikleri, birinci ürün ve ikinci ürün olarak yetiştirilmeleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tanışma
2 Nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması, patates, şeker pancarı gibi bitkilerin üretiminde sorunlar ve uygulanan politikalar Kaynak tarama
3 Nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin ekolojisi, Nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin tarımının genel özellikleri, çeşitli bölgelerde- alanlarda patates, şeker pancarı gibi bitkilerin tarımı Kaynak tarama
4 Patates, şeker pancarı gibi bitkilerde botanik özellikler, kalite kriterleri, hasat, depolama ve faydalanma Literatüre dayalı rapor hazırlama
5 Patates, şeker pancarı gibi bitkilerde verimi etkileyen faktörler, farklı iklim , toprak koşullarında üretim Literatüre dayalı rapor hazırlama
6 Patates, şeker pancarı gibi bitkilerin çeşitleri, çeşitlerin tohumluklarının önemi, tohumculuk kanunu, üretim alanı ve materyal seçimi Kaynak tarama
7 Başlıca patates, şeker pancarı gibi bitkilerin çeşitlerinin , bölgelere göre tarımsal özellikleri, taksonomileri, genel yapısal özellikleri, Kaynak tarama
8 Arasınav
9 Ülkemizde nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin tarımı, yetiştirme özellikleri, bitkisel özellikleri, adaptasyonu ve yetiştiriciliği Literatüre dayalı rapor hazırlama
10 Ayçiçeği, kolza gibi yağ bitkilerinin çeşitlerinin teknolojik özellikleri, çeşitlerin üretiminde faydalanmaya göre üretim alanlarının tesbit edilmesi ve yağ kaliteleri Literatüre dayalı rapor hazırlama
11 Sulama olanakları yönünden nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin yetiştirme alanlarının karşılaştırılması ve tüm özelliklerinin değişimi Literatüre dayalı rapor hazırlama
12 Gübreleme yönünden nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin çeşitlerinin etkilenmesi, kalite kriterlerinin değişimi ve işletmeciler yönünden tercih edilecek dozların tesbiti Literatüre dayalı rapor hazırlama
13 Nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin hasadında ve hasat sonrasında dikkat edilecek özellikler , makineli hasat için agronomik olarak alınacak tedbirler, çeşitlere göre farklı hasat makineleri.Depolamada dikkat edilecek kriterler ve uygun depoların seçimi. Literatüre dayalı rapor hazırlama
14 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
15 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 3 5 15
Alan Çalışması 5 2 10
Proje Hazırlama 3 5 15
Proje Sunma 3 2 6
Bireysel Çalışma 4 3 12
Okuma 3 3 9
Rapor 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 156

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4 4
ÖÇ 2 4 5 5 4 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 4 5 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 5 4 5 4 5 4
ÖÇ 6 4 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek