GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB400 DİPLOMA TEZİ Ders 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin eğitim programında elde ettiği bilgiler kullanarak belirlenen bir konuda bilgi toplamak bilgileri değerlendirerek formata uygun yazılı bir rapor haline getirme, sözlü olarak savunabilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Mustafa Özgür TATAR


1 Öğrencinin teorik olarak edindiği bilgileri uygulama imkanı bulması
2 Öğrencinin ziraatin özel bir alanında araştırma yapabilme yeteneği kazanması
3 Öğrencinin bulgularını değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders, eğitim programının tüm alanlarında yapılacak bir çalışmayı kapsamaktadır. Bunun sonucunda bir bitirme tezi hazırlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Diploma tezi tanımı, amacı ve önemi Tanışma
2 Daha önceki çalışmaların incelenmesi Literatüre dayalı rapor hazırlama
3 Tez konusunun saptanması Literatüre dayalı rapor hazırlama
4 Olası “B planı” hazırlığı Literatüre dayalı rapor hazırlama
5 Başlık nasıl hazırlanır ? Literatüre dayalı rapor hazırlama
6 IPRES formülü Literatüre dayalı rapor hazırlama
7 Giriş, anafikir nasıl yazılır ? Literatüre dayalı rapor hazırlama
8 Ara sınav
9 Materyal ve Yöntem nasıl yazılır ? Literatüre dayalı rapor hazırlama
10 Bulgular nasıl ifade edilir ? Literatüre dayalı rapor hazırlama
11 Tartışma nasıl yazılır ? Literatüre dayalı rapor hazırlama
12 Sonuç ve Öneriler nasıl yazılır ? Literatüre dayalı rapor hazırlama
13 Tezin yazılması, değerlendirilmesi Literatüre dayalı rapor hazırlama
14 Tezden sözlü sunum hazırlanması, sunum tekniği Sunum
15 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16 Final Sınavı (teze dayalı)

Tez yazım klavuzları Sunum teknikleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 6 4 24
Makale Kritik Etme 4 7 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek