GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB405 MESLEKİ UYGULAMALAR-I Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; tarla bitkileri tarımında tohumluk, ekim ve dikim işlemleri, gübreleme, tarımsal savaşım teknikleri, sulama ve drenaj hasat-harman uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Metin Altınbaş, Prof.Dr. Emre İlker, Prof. Dr. Fatma Aykut Tonk, Doç.Dr. Özgür Tatar, Doç.Dr. Gülsüm Öztürk, Doç.Dr. Sıdıka Ekren, Doç. Dr. Çiğdem Sönmez, Doç. Dr. Refika Akçalı Giachino, Dr. Öğr. Üyesi Deniz İştipliler


1 Tarla tarımında tohumluk uygulamalarını kavrayabilme
2 Tarla tarımında tohum yatağı hazırlık uygulamalarını kavrayabilme ve ortaya çıkan sorunlar hakkında çözüm önerebilme
3 Tarla tarımında ekim ve dikim uygulamalarını kavrayabilme
4 Tarla tarımında gübreleme uygulamaları kavrayabilme ve alternatif çözümler türetebilme
5 Tarla tarımında tarımsal savaşım uygulamalarını kavrayabilme
6 Tarla tarımında sulama-drenaj ve hasat uygulamalarını kavrayabilme ve materyal temini-üretim süreci-ekonomik analiz konularında bilgi verebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarla tarımında tohumluk, tohum yatağı hazırlama, ekim-dikim teknikleri, gübreleme, tarımsal savaşım yöntemleri, sulama ve drenaj ile hasat uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, tohumluk kavramı, tohum koleksiyonu incelemesi, Tanışma, Kaynak tarama,
2 Tohumluğun özellikleri (safiyet, BTA, hektolitre ağırlığı, nem içeriği, çimlenme testleri, vb) Kaynak tarama, Laboratuar uyg,
3 Toprak işleme zamanı, derinliği, toprak işleme araç ve makineleri, parselasyon, Arazi çalışması, rapor
4 Markör, vb alet kullanımı, ekim-dikim işlemleri (zamanı, derinliği, yöntemi, vb), seyreltme ve tekleme işlemleri Arazi çalışması, rapor
5 Gübreleme (işletme gübresi, ticari gübreler) Uygulamaya dayalı rapor hazırlama
6 Gübreleme teknikleri, alet ve makineler kaynak tarama
7 Tarımsal savaşım (kültürel, kimyasal, biyolojik savaşım) Kaynak tarama
8 Ara sınav
9 Tarımsal savaşım araçları (karadan, havadan ilaçlama), koleksiyon bahçesinin ilaçlanması Literatüre dayalı rapor hazırlama
10 Sulama yöntemleri (yüzey, yağmurlama, damla, sızdırma sulama, vb) Literatüre dayalı rapor hazırlama
11 Verim tayinleri, kuru madde analizleri Literatüre dayalı rapor hazırlama
12 Hasat kavramı (amacı, zamanı, yüksekliği, vb) Literatüre dayalı rapor hazırlama
13 Makine ve elle tohum harmanı Literatüre dayalı rapor hazırlama
14 Teknik gezi
15 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16 Final Sınavı

1. Avcıoğlu, R. ve M.Tosun, 1991, Tarla Uygulamaları, EÜZF Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, 2. Ceylan, A., 1994, Tarla Tarımı, EÜZF Yay.No:491, İzmirYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 8 8
Quiz 2 2 4
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 7 2 14
Alan Çalışması 5 4 20
Proje Hazırlama 3 2 6
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 6 2 12
Rapor 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek