GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB408 MESLEKİ UYGULAMALAR-II Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; çeşitli tarla bitkilerini yetiştirme uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. R.Refika AKÇALI GİACHİNO


1 1. Tahıllarda (serin ve sıcak iklim tahılları) ve yemeklik dane baklagillerde hazırlık ve yetiştirilmesini kavrayabilme, ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
2 2. Lif bitkilerinde hazırlık ve yetiştirilmesini kavrayabilme, ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
3 3. Yağ bitkilerinde hazırlık ve yetiştirilmesini kavrayabilme, ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
4 4. Nişasta-Şeker-keyf bitkilerinde hazırlık ve yetiştirilmesini kavrayabilme, ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
5 5. Tıbbi bitkilerde hazırlık ve yetiştirilmesini kavrayabilme, ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
6 6. Yem bitkilerinde (baklagil, buğdaygil ve diğer familya) hazırlık ve yetiştirilmesini kavrayabilme, ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme, çözüm önerebilme ve materyal temini-üretim süreci-ekonomik analiz konularında bilgi verebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tahıllar, yemeklik dane baklagiller, lif bitkileri, yağ bitkileri, nişasta-şeker-keyf bitkileri, tıbbi bitkiler, yem bitkileri yetiştiriciliği.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, tahıllar (serin iklim tahılları) Tanışma, Arazi çalış. Kaynak tarama,
2 tahıllar (sıcak iklim tahılları) Literatüre dayalı rapor hazırlama
3 Yemeklik dane baklagiller (serin iklim baklagilleri) Arazi çalışması, rapor
4 Yemeklik dane baklagiller (sıcak iklim baklagilleri) Arazi çalışması, rapor
5 Lif bitkileri (serin iklimde yetişenler) rapor hazırlama
6 Lif bitkileri (sıcak iklimde yetişenler) kaynak tarama
7 Yağ bitkileri (serin iklimde yetişenler) kaynak tarama
8 Ara sınav
9 Yağ bitkileri (sıcak iklimde yetişenler) Literatüre dayalı rapor hazırlama
10 Nişasta-Şeker bitkileri Literatüre dayalı rapor hazırlama
11 Tıbbi ve Keyf bitkileri Literatüre dayalı rapor hazırlama
12 Yem bitkileri (baklagiller) Literatüre dayalı rapor hazırlama
13 Yem bitkileri (buğdaygil ve diğer familya) Literatüre dayalı rapor hazırlama
14 Teknik gezi
15 Dönem projesi sunumları Literatüre dayalı rapor hazırlama
16 Final Sınavı

1. Avcıoğlu, R. ve M.Tosun, 1991, Tarla Uygulamaları, EÜZF Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, 2. Ceylan, A., 1994, Tarla Tarımı, EÜZF Yay.No:491, İzmirYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 8 8
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Çalışması 8 2 16
Proje Hazırlama 3 2 6
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 2 28
Rapor 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 6 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek