GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB409 TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYONU Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Dünyada ve Türkiye’de tohumluk endüstrisinin gelişimini kavratmak, tohumlukta çeşit tescilinin formaliter yapısı ile işlemlerin öğrenilmesini sağlamak, tohumluk üretiminde tarla ve laboratuar kontrollerindeki işlemlerin algılanmasını sağlayarak uygulamada yararlanılmasına olanak tanımaktır


Prof. Dr. Behçet KIR


1 Tohumluk tescil ve sertifikasyon işlemlerinin önemi ve gerekliliğini kavrayabilme
2 Tohumluk tescilinde gerekli formaliter işlemleri algılama ve uygulayabilme
3 Tohumluk üreticisi olma ve üretimin tarla koşullarında denetim formalitelerini algılama ve uygulayabilme
4 Üretilen tohumlulukların laboratuvar kontrol işlemlerini kavrayarak uygulamada yararlanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tohumluk endüstrisinin dünyada ve Türkiye’de gelişimi, tohumluk tescil işlemlerinin formaliter ve uygulamadaki durumu, tohumluk üreticisi olma koşulları, tohumluklarda tarla ve laboratuar kontrolleri, tohumlukların etiketlenmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 - Dünyada ve Türkiye’de tohumluk endüstrisinin gelişimi - Uluslar arası tohumluk kuruluşları
2 Tohumlukta çeşit tescili işlemleri
3 Çeşit tescili denemeleri(FYD-TDÖ)
4 Tohumculukta üretim izni
5 - Tohumluk sınıflarının tanıtımı - Tohumluk üretim işlemleri(Kimler üretici olabilir, üretim için başvuru, tohumluk beyannamesi
6 Tohumluk kontrol ve sertifikasyonu tanıtımı. Tarla kontrollerinin amacı. Uzmanlar ve görevleri
7 Tarla kontrol zamanları
8 Tarla kontrolunda hareket ve birim alanlar
9 Tarla kontrolunde incelenen özellikler
10 Ara Sınav
11 - Tarlada aranan koşullar (Ön bitki-izolasyon) - Tarla kontrol raporu
12 Tohumluklardan örnek alma ve laboratuara gönderme
13 Tohumluklarda laboratuar kontrolleri: - Fiziksel analizler (Safiyet vb.)
14 - Biyolojik analizler (Çimlenme ve Sürme değerleri)
15 - Çimlenmeyi uyarıcı uygulamalar - Tohumluk etiketleri
16 Final Sınavı

Şehrali, S., 1997. Tohumluk ve Teknolojisi. Fakülteler Matbaası, 422s., İstanbul Anonim, 2004. Tohumluk Standartlar ve Uygulama Esasları. Tarım ve Köyişleri Bak. Koruma Kontrol Gn.Md. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü. 190s. Ankara Yılmaz, K., Gümüş, A., 2005. Bitki Çeşitlerinin Tescili ve Tohumlukları Sertifikasyonu. Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Cilt-I. TOTEM Yay. No: 3, syf:157-197. Bornova-İzmir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 2 30
Alan Çalışması 10 3 30
Proje Hazırlama 5 6 30
Proje Sunma 5 5 25
Bireysel Çalışma 15 5 75
Toplam İş Yükü (saat) 194

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek