GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB411 SİTOGENETİK Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Sitogenetik temel ilkelerin öğrenilmesi ve hücre genetiği hakkında bilgiler edinilmesi


Prof. Dr. Nesrin ÖRÇEN


1 1- Sitogenetiğin temel ilkelerini öğrenmek
2 2-Öğrencinin kalıtım mekanizmasını kavrayarak tarımsal üretimde yeni çeşit ve türler ortaya koyabilecek bilgiye sahip olmasını sağlamak
3 Genom kavramını öğrenmek
4 Kromozomlar hakkında bilgi sahibi olmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hücre yapısı ve organelleri, Kromozom yapısı ve boyutları, Eşey hücrelerinin oluşumu ,zigot,sapmalar,Hücre bölünmeleri ,Genom kavramı ve kromozom sayısında değişmeleri, Meiotik konfigürasyonlar, Poliploidilerde kromozom davranışları ve fertilite durumları, Kromozom yapısı mutasyonları,Crossing-over analizi .


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Hücre yapısı ve organelleri
3 Kromozom yapısı ve boyutları
4 Özel kromozom tipleri
5 Gametogenez
6 Zigot, sapmalar
7 Hücre bölünmeleri
8 Ara sınav
9 Genom kavramı ve kromozom sayısı değişmeleri
10 Meiotik konfigürasyonlar,diploidlerde kromozom davranışları
11 Poliploidilerde kromozom davranışları ve fertilite durumları
12 Poliploidilerde kromozom davranışları ve fertilite durumları
13 Kromozom yapısı mutasyonları
14 Kromozom yapısı mutasyonları
15 Crosin-over analizi
16 Final Sınavı

1-Ders notları 2-PlantBreding and Cytogenetics.Fred C.Elliot.Michigan state Universiyy ,Mc Graw-Hill Pubi.In the Agri.Sciences. 3-Sitogenetik,Sevim Sağsöz.A.Ü.YayınlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 18 18
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 6 3 18
Bireysel Çalışma 8 8 64
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 5 5 5 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 3 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 3 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek