GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB420 ENERJİ BİTKİLERİ KÜLTÜRÜ Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, enerji bitkilerinin yetiştirme tekniği ve kullanım alanları hakkında temel bilgiye sahip olmaktır.


Prof. Dr. Hakan GEREN


1 Enerji bitkileri tarımına giriş, önem
2 Biyokütle olarak kullanılan enerji bitkileri hakkında bilgi kazanmak
3 Biyoetanol olarak kullanılan enerji bitkileri hakkında bilgi sahibi olmak
4 Biyodizel olarak kullanılan enerji bitkileri hakkında bilgi sahibi olmak
5 Enerji bitkilerinin yetiştirme tekniklerinin kavranması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş, enerji bitkilerinin önemi, bBiyokütle, biyoetanol ve biyodizel olarak kullanılan enerji bitkileri yetiştiriciliği (tarımı)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, enerji bitkilerinin önemi
2 Dev kral otu yetiştiriciliği
3 Miskanthus (fil otu) yetiştiriciliği
4 Kargı kamışı yetiştiriciliği
5 Dallı darı yetiştiriciliği
6 Tatlı darı (sorgum) yetiştiriciliği
7 Şeker pancarı yetiştiriciliği
8 Ara sınav
9 Şeker kamışı yetiştiriciliği
10 Kenaf yetiştiriciliği
11 Kenevir yetiştiriciliği
12 Jojoba yetiştiriciliği
13 Barbados cevizi (Jatropha) yetiştiriciliği
14 Argan yetiştiriciliği
15 Kolza yetiştiriciliği
16 Final sınavı

1. El Bassam, N., 1998. Energy plant species, Their use and impact on environment and development, James & James Ltd UK, 321p. 2. Jones, M.B. and M.Walsh, 2007. Miscanthus, for energy and fibre, Earthscan UK, 192p. 3. Öztürk, H., 2008. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Teknik Yayınevi, Ankara, 367s 4. Acaroğlu,M., 2007, Alternatif Enerji Kaynakları, Nobel Yayın Dğt, 609s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
ÖÇ 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
ÖÇ 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek