GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZBB204 BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; meyve ve sebze türlerini tanımasını, bu türlerin sınıflandırılması ile biyolojik özelliklerini öğrenebilmelerini, daha sonraki dönemlerde alacakları diğer bahçe bitkileri dersleri için temel oluşturacak bilgileri kazanarak, ilişkilendirebilmelerini sağlamaktır.


Prof.Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK


1 Meyve, sebze türlerini tanıyabilme,
2 Meyve ve sebze türlerinin çiçek ve döllenme biyolojilerini öğrenebilmeleri
3 Meyve türlerinin ekolojik istekleri bilen,
4 Sebze türlerinin ekolojik istekleri bilen,
5 Sebze türlerinin üretim yöntemlerini bilerek, uygulayabilen


Yok


Yok


Bahçe bitkilerinin Önemi, Tarihsel Gelişimi, Tanımı, Sınıflandırılması, Meyve, sebze türlerinin tanıtımı, değerlendirme şekiller, Meyve türlerinin çiçek ve döllenme biyolojileri, Sebze türlerinin çiçek ve döllenme biyolojileri, Meyve türlerinin ekolojik istekleri, Sebze türlerinin üretim yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bahçe bitkilerinin tanımı, önemi, ülke ekonomisindeki yeri Arazide meyve türlerinin dal yapılarının tanıtımı
2 Meyve ve sebze türlerinin sınıflandırılması Arazide meyve türlerinin çiçek yapılarının tanıtımı
3 Meyve ve sebzelerin insan beslenmesindeki yeri, meyve ve sebzelerin değerlendirme şekilleri Arazide meyve türlerinin yapraklarının tanıtımı
4 Çiçek yapısı, biyolojisi Badem, kayısı, erik türlerinin özelliklerinin anlatımı
5 Tozlanma ve döllenme biyolojisi Kiraz ve vişne türlerinin özelliklerinin anlatımı
6 Meyveciliğin ekolojik istekleri Elma, armut, ayva türlerinin özelliklerinin anlatımı
7 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu Nar, incir, ceviz türlerinin özelliklerinin anlatımı
8 Ara Sınav Arazide sebze türlerinin tanıtımı
9 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu Arazide sebze türlerinin tanıtımı
10 Meyve ağaçlarında görülen eşeysel uyuşmazlıklar Sebzelerde çiçek yapılarının tanıtımı
11 Sebzelerin ekolojik istekleri Sebze yetiştirme yerlerinin hazırlanması
12 Sebzecilikte üretim yöntemleri Sebze tohumlarının tanıtımı
13 Sebzecilikte üretim yöntemleri Tohum ekimi, fide dikimi
14 Sebze üretiminde yıllık bakım işlemleri Fide yastıkları ve fide yetiştiriciliği
15 Uygulama sınavı
16 Final Sınavı

- Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R. “Genel Bahçe Bitkileri, A. Ü. Z.F. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No. 5, 369 s., 2001. Yardımcı Kitaplar: - Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu A., Genel Meyvecilik, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 480 s., 2008. - Hartmann, T.H., Plant Propagation Principles and Practices Prentice Hall, New Jersey, USA, 770 p,1997. - Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt I, İzmir, 502 s., 2005. - Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt II, İzmir, 530 s., 2005. - Vural, H., Eşiyok, D., Duman İ., 2000. Sebze Yetiştirme (Kültür Sebzeleri) Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s., Bornova, İzmir. - Westwood, N.M., Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture, Timber Pres, Portland, Oregon, 523p, 1991.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 131

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek