GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, ölçme bilgisinin temel prensiplerini kavramasını, basit ve gelişmiş ölçme aletleriyle (jalon, şeritmetre, prizma, planimetre, nivelman, GPS) yatay uzunlukları ölçmesini, arazilerin konum planlarını çıkarmasını, alanları hesaplamasını, yükseklikleri ölçmesini, kesit çıkarmasını ve topoğrafik haritaları yorumlamasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Musa AVCI


1 Verilen bir güzergahın uzunluğunu farklı aletlerle ölçebilme
2 Arazi konum planı çıkarabilme ve alanını hesaplayabilme
3 Nivelman aletini kullanabilme
4 Kesit alma ve yüzey nivelmanı yapabilme
5 Topografik haritaları yorumlayabilme


Yok


Yok


Ölçü birimleri, basit ölçme aletleriyle yatay ölçmeler ( uzunlukların ölçülmesi, dik açıların çakılması, konum planlarının çıkarılması), planimetre, alan hesapları, nivelmanla yükseklik ölçmesi, profil nivelmanı ve yüzey nivelmanı, topografik haritaların çizilmesi ve yorumlanması, GPS’in temel esasları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, İçeriği, Önemi, Kuralları Rehberli arazi çalışması
2 Ölçü birimleri, Hata hesabı Rehberli arazi çalışması
3 Basit ölçme aletleriyle uzunluk ölçme ve dik açıların çakılması Rehberli arazi çalışması
4 Üçgenlere ayırma, dik koordinat ve kutupsal alım yöntemiyle konum planlarının çıkarılması Rehberli arazi çalışması
5 Ölçü değerlerine ve koordinat değerlerine göre alan hesabı Rehberli arazi çalışması
6 Grafik yöntemle ve planimetre ile alan hesabı Rehberli arazi çalışması
7 Nivelman aleti ve nokta nivelmanı Rehberli arazi çalışması
8 Profil nivelmanı Rehberli arazi çalışması
9 ARASINAV
10 Yüzey nivelmanı Rehberli arazi çalışması
11 Eş yükselti eğrilerinin çizilmesi Rehberli arazi çalışması
12 Topografik haritaların okunması, kesit çıkarma Rehberli arazi çalışması
13 GPS’in temel esasları Ödev teslimi
14 UYGULAMA SINAVI
15 FİNAL SINAVI

• Balcı, A., Avcı, M. 2002. Ölçme Bilgisi I, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, İzmir Yardımcı ders kitabı • Özbenli, E., Tüdeş, T. 2001. Ölçme Bilgisi-Pratik Karadeniz Teknik Üniv. Yayın no:87, Trabzon, 555 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Ev Ödevi 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 12 2 24
Uygulama/Pratik 12 2 24
Rapor Hazırlama 5 5 25
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek