GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; termodinamik kanunlarını anlayabilmesi, termodinamiğin temel esaslarının mühendislik işlemlerine uygulamalarını kavramasını sağlamaktır.


Prof.Dr. R. Cengiz AKDENİZ


1 Termodinamiğin temel kavramlarını, sıfırıncı yasayı kavrayabilme.
2 Saf maddenin özelliklerini, ideal gaz hal denklemini kavrayıp, teknik konuların çözümlenmesinde kullanabilme.
3 Termodinamiğin 1. yasası ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, kapalı ve açık sistemlere uygulayabilme.
4 Enerjinin transferi konusunu kavrayıp, ısı iş ve kütle yoluyla enerji transferine ilişkin teknik konuları çözümleyebilme.
5 Termodinamiğin 2. yasası ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.
6 Gaz akışkanlı güç çevrimleri ve soğutma çevrimleri ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.
7 Gaz buhar karışımları ve iklimlendirme ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.


Yok


Yok


Termodinamiğin temel kavramları, enerjinin biçimleri, sistem ve özellikleri, basınç ve sıcaklık kavramları, termodinamiğin sıfırıncı yasası, saf maddenin fazları, hal değişimleri, ideal gazlar, sıkıştırılabilme çarpanı, Termodinamiğin 1. yasası, kapalı ve açık sistemlere uygulanması, Termodinamiğin 2. yasası, tersinir ve tersinmez hal değişimi, Carnot çevrimi, ısı makinası, soğutucular, ısı pompası, entropi, tersinir sürekli akış işi, tersinir iş ve tersinmezlik, gaz akışkanlı güç çevrimleri, Otto ve Dizel çevrimi, soğutma çevrimleri, gaz buhar karışımları, Su buharının termodinamik özellikleri, nemli havanın termodinamik özellikleri ve iklimlendirme işlemleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Termodinamiğin temel kavramları-Sıfırıncı yasa Konu ile ilgili soru çözümü
2 Saf maddenin özellikleri Konu ile ilgili soru çözümü
3 Termodinamiğin birinci yasası: kapalı sistemler, enerjinin ısı, iş ve kütle yoluyla transferi Konu ile ilgili soru çözümü
4 Termodinamiğin birinci yasası: açık sistemler Konu ile ilgili soru çözümü
5 Termodinamiğin ikinci yasası: ısı makinaları, soğutma makinaları Konu ile ilgili soru çözümü
6 Termodinamiğin ikinci yasası: ısı pompaları, Carnot ilkeleri Konu ile ilgili soru çözümü
7 Entropi Konu ile ilgili soru çözümü
8
9 Ekserji Konu ile ilgili soru çözümü
10 Gaz akışkanlı güç çevrimleri Konu ile ilgili soru çözümü
11 Soğutma çevrimleri Konu ile ilgili soru çözümü
12 Gaz karışımları Konu ile ilgili soru çözümü
13 Gaz buhar karışımları Konu ile ilgili soru çözümü
14 Su buharı ve termodinamik özellikleri, iklimlendirme işlemleri Konu ile ilgili soru çözümü
15 Uygulama sınavı Uygulama sınavı
16 Yarıyıl sonu sınavı

Çengel, Y.A., M.A. Boles, 2007. Thermodynamics, An Engineering Approach Sixth Edition. Mc Graw Hill, ISBN: 978-007-8. Çengel, Y.A., M.A. Boles, 2008. Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla, Çeviri Editörü: Ali Pınarbaşı, ISBN: 978-975-6240-26-7, Izmir Güven Kitabevi, İzmir. Howell, J.R., R.O.Buckius, 1992. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Mc Graw Hill, ISBN: 0-07-909369-8 Sonntag, R.E., C. Borgnakke, G.J.V. Wylen, 2003. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, ISBN: 0-471-15232-3 Çengel, Y.A., R.H.Turner, 2001. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. Mc Graw Hill, ISBN: 0-07-118152-0


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Quiz 1 10
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Rapor Hazırlama 14 2 28
Proje Hazırlama 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 5 3 3 1 4 4 3 1 2 4 2
ÖÇ 2 5 3 5 3 3 1 4 4 3 1 1 4 2
ÖÇ 3 5 3 5 3 3 1 4 4 3 1 1 4 2
ÖÇ 4 5 3 5 3 3 1 4 4 3 1 1 4 2
ÖÇ 5 5 3 5 3 3 1 4 4 3 1 1 4 2
ÖÇ 6 5 3 5 3 3 1 4 4 3 1 1 4 2
ÖÇ 7 5 3 5 3 3 1 4 4 3 1 1 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek