GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin topraksız bitki yetiştiriciliğine neden gerek duyulduğunu anlayabilmesini, topraksız tarım teknikleri ile ilgili gelişmeleri kavrayabilmesini, topraksız tarımda bitkilerin su ve besin maddesi gereksinimlerini sağlamadaki yaklaşımları kavrayabilmesini, ticari anlamda topraksız bitki yetiştiriciliğini planlayabilme ve uygulayabilmesini, topraksız bitki yetiştiriciliğinde karşılaşabileceği problemleri çözebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Ayşe GÜL


1 Topraksız tarımın nedenlerini açıklayabilme.
2 Farklı bitki türlerinde topraksız tarım tekniklerini planlayabilme ve uygulayabilme.
3 Topraksız bitki yetiştiriciliğinde karşılaşacağı problemleri çözebilme.
4 Topraksız tarımın çevreye etkisini belirleyebilme ve üretimi çevreye duyarlı tasarlayabilme.
5 Bu alandaki yeniliklere açık olma, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Topraksız tarımın tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de kullanımı, Seracılıkta yaygınlaşmasının nedenleri, Topraksız tarım teknikleri (Su kültürü, Substrat kültürü) Kullanılan substratlar, Substratların tekrar kullanımı, Substrat kültüründe bitkilerin su ve besin gereksinimlerinin karşılanması, Topraksız tarımda bitki besleme, Besin çözeltisi hazırlama ve uygulama, Çözelti-Ortam-Bitki analizleri, Topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları, Çevreye etkisi, Geleceği.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Topraksız tarımın tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de kullanımı, Seracılıkta yaygınlaşmasının nedenleri Ödev konularının belirlenmesi ve dağıtımı
2 Su kültürü Serada uygulama
3 Substrat kültürü Serada uygulama
4 Kullanılan substratlar Serada uygulama
5 Substratların tekrar kullanımı Serada uygulama
6 Substrat kültüründe bitkilerin su ve besin gereksinimlerinin karşılanması Serada uygulama
7 Topraksız tarımda bitki besleme Serada uygulama
8 Ara sınav
9 Besin çözeltisi hazırlığında dikkat edilecek konular Serada uygulama
10 Profesyonel bir işletmenin ziyaret edilmesi ve bu konuda rapor hazırlanması Profesyonel bir işletmenin ziyaret edilmesi ve bu konuda rapor hazırlanması
11 Gezi raporlarının teslim edilmesi Besin çözeltisinin uygulanışı Serada uuygulama
12 Çözelti-Ortam-Bitki analizleri Serada uygulama
13 Dönem ödevlerinin sunumu Dönem ödevlerinin sunumu
14 Dönem ödevlerinin sunumu Dönem ödevlerinin sunumu
15 Topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları, Çevreye etkisi, Geleceği Uygulama sınavı
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: - Gül A., 2019. Topraksız Tarım. Meta Basım, 146 s. - Raviv M., Lieth J.H., 2008. Soilles Culture: Theory and Practice. Elsevier, 587 p. - Savvas D., Passam H. (ed.), 2002. Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Pub., Greece, 463 s. - Gül A., Tüzel İ.H., Okur B.,Tuncay Ö., Aykut N., Engindeniz S., 2000. Serada Topraksız Tarım Tekniği ile Hıyar Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP Yayınları, 51 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Quiz 1 20
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek