GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı: Bireylerin gülme ve mizah kavramları üzerine genel bir yanıt bulması; mizahın toplumsal bir olgu olduğunun kavranması; insan deneyimlerinde gülmenin ve mizahın toplumsal yeri ve öneminin kavranması; mizahın kavrayış değişikliğine, olmasını umduğumuz şeylerin resminin hemen değiştirilmesine dayandığını farketmesi.


Emel ERİNCİK


1 Bireylerde; bilimsel, yaratıcı, yapıcı, yorumlayıcı, sorgulayıcı düşünce alışkanlığını geliştirmek.
2 Mizahın toplumsal bir olgu olduğunun ve sosyal etkileşimleri kolaylaştırdığının kavranması.
3 Mizahın sosyal ilişkilerimizde bir düzey tutturmamızı ve bireyleri kolay bir biçimde etkilememizi sağladığının bireyler tarafından fark edilmesi.
4 Mizahın topluma uyumumuzu kolaylaştırdığının; toplumsal hataları, öğütleri, sorgulanamayan şeyleri zarif bir biçimde yansıtmamızı sağladığının öğrenilmesi.
5 Bireyler tarafından mizahla yaşamı yorumlamaya yarayan bakış açılarının kazanılması.


Yok


Yok


- Komiğin, gülmenin, mizahın tanımları. - Komiğin yapım yöntemleri. - Gülme ve toplum. - Mizahi ve mizahi olmayan gülme durumları. - Durum, söz ve karakter komiği. - Gülme kuramları. - Mizah teorileri. - Mizah çeşitleri. - Estetik deneyim olarak mizah. - Mizah-özgürlük-yaşam. - Mizahın toplumsal değeri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 - Komiğin Tanımları ve Açıklamalar. - Gülmenin Tanımları ve Açıklamalar. - Mizahın Tanımları ve Açıklamalar.
2 Komiğin Yapım Yöntemleri. - Tümüyle Bireye Özgü Olan Komik. - Toplum-Birey İlişkisi Bağlamında Komik. - Duygusuzluk. - Gülmenin Yankıya Gereksinimi.
3 - Gülme ve Toplum. - Gülmenin Yararlılık İşlevi.
4 - Biçimlerde Komik. - Davranışlarda Komik. - Devinimlerde Komik.
5 - Mizahi Olmayan Gülme Durumları. - Mizahi Gülme Durumları.
6 - Durum Komiği. - Söz Komiği. - Karakter Komiği.
7 - Bir Gülme Kuramı Olabilir Mi? - Gülme Kuramları. - Üstünlük Kuramı.
8 Ara Sınav
9 Gülme Kuramları: - Uyumsuzluk Kuramı. - Rahatlama Kuramı.
10 - Mizah Teorileri. - Yeni Mizah Anlayışları.
11 - Mizah Çeşitleri.
12 - Estetik Deneyim Olarak Mizah.
13 - Mizah ve Özgürlük.
14 - Mizah ve Yaşam.
15 - Mizahın Toplumsal Değeri.
16 Final Sınavı.

- BERGSON, Henri. Komiğin Anlamı Üstüne Deneme. Çev. AVUNÇ Yaşar. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006. - ERASMUS. Deliliğe Övgü. Çev. KAMER Vildan. Cem Yayınevi, İstanbul, 2008. - HIPPOKRATES. Gülmeye ve Deliliğe Dair. Çev. KILIÇBAY M. Ali. Ayraç Kitabevi, Ankara, 2008. - MORREAL, John. Gülmeyi Ciddiye Almak. Çev. AYSEVENER Kubilay, SOYER Şenay. İris Yayıncılık, İstanbul, 1997. - ROZENTHAL, Franz. Erken İslamda Mizah. Çev. Prof. ARSLAN Ahmet. İris Yayıncılık, İstanbul, 1997.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Soru-Yanıt 1 50 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Okuma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 196

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek