GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Okuma öğrenmenin temel ilkelerinden bir olması bakımından çağdaş toplumlarda bu eylemin daha hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi bir gereksinim haline gelmiştir.Etkili, hızlı anlayarak okuma teknikleri sayesinde okumayı sevdirmek, okuduğunu günlük hayatta kullanılabilir hale getirmek bu dersin amacıdır.1 Hızlı okumanın önemini kavramak.
2 Hızlı okuma tekniklerini kavrayarak öğrenmek.
3 Okunan metinleri doğru anlama ve anlatabilme yeteneğini kazanmak.
4 Okuyarak sorgulayıcı, yorumlayıcı, yapıcı bir düşünce anlayışını geliştirebilmek.
5 Değerlerine sahip çıkan ve hoşgörülü, sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmek.


Yok


Yok


Okuma eyleminin öğrenmenin temeli olduğu ve bu eylemin görme algılama ve belleme aşamalarından meydana gelen bir eylem olduğunu bireyin okuma kapasitesinin geliştirmesinin mümkün olduğu ve buna karşı duran engellerin ortadan kaldırılması okuma eyleminin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasıyla ilgili teknikler sayesinde kişinin okuma kapasitesinin artırılabileceği hızlı okuma ile kapasitesinin artacağı farklı okuma teknikleri sayesinde bireyin okuma algılama ve belleme kapasitesinin artırılarak daha iyi bir okuma ve öğrenmenin mümkün olduğu kavratılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: kapsam ve kurallar.
2 Okuma ve Önemi.
3 Okuma ve Türleri.
4 Etkin Okuma.
5 Anlamak ve Aşamaları.
6 Hızlı Okuma.
7 Hızlı Okuma Engelleri.
8 Ara Sınav.
9 Okumayı Hızlandırma Çalışmaları.
10 Göz Egzersizleri.
11 Aktif Görüş Alanı.
12 Sıçrama Mesafeleri.
13 Blok Okuma Alışkanlığı.
14 Seçerek Okuma.
15 Seçerek Okuma Türleri.
16 Final Sınavı.

Ruşen, Mustafa; Hızlı Okuyarak Anlama ve Seçmeli Okuma Yöntemleri.İst. Alfa Yayıncılık 2003. Hızlı Okuma Teknikleri Ders Notları Hz. Komisyon. Ank. 2009


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Çalışması 5 2 10
Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 48

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek