GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı ,öğrenciler i kır sosyolojisindeki teoriler,kırsal topluluğun sosyolojik analizi,kırsal sosyal değişme ve küresel dünyadaki kırsal sosyal problemler konusunda bilgilendirmedir.


Prof. Dr.Dilek Yeşiltuna


1
2
3
4


Yok


Yok


Köy Sosyolojisinin konusu ve gelişimi Köy Sosyolojisi alanında kullanılan kavramlar ve teorik yaklaşımlar Farlı köy yapıları ve tiplerinin özellikleri Kırsal Yapılardaki ekonomik ve sosyal değişmeler Uluslar arası kalkınma politikası ve tarım


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Köy sosyolojine Giriş
2 Köy Sosyolojisinin tarihi
3 Köy sosyolojisinin konuları
4 Köy sosyolojisinde teorik yaklaşımlar
5 Köy sosyolojisinde kullanılan araştırma yöntemi ve teknikleri
6 Kır ekonomik ve sosyal yapısı
7 Kır topluluk yapısı
8 Ara sınav
9 Kırsal yapılarda ekonomik ve sosyal değişmeler
10 Kır kent arasında göç hareketi
11 Köy tipleri
12 Türkiye’de köy idari yapısı
13 Türkiye’de kırsal kalkınma faaliyetleri
14 Uluslar arası kalkınma politikası ve tarım
15 Sürdürülebilir kalkınma politikası ve tarım
16 Final

Kazgan, G.,Tarım ve Gelişme,Der Yay. Bilgiseven A:K:,Köy Sosyolojisi,Filiz kitabevi, Saran N.,Köylerimiz,İ.Ü.Ed.Fak.Yay.,Köyme O.,Kapitalizm ve Köylülük, Wolf E.R.,Kapıtalizm ve Köylülük,Yordam Yay., Akşit B.,Köy,Kasaba ve KentlerdeToplumsal Değişme,Turhan Kitabevi Mülkiye (Küresel Kapitalizm),2009,Cilt:XXXIII,262,Mülkiye Yay. Boratav K.,Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm,İmge Yay e.t.c


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 1 16 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek