GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

LisansSeracılık faaliyetinin ekonomik yönleri ve planlanması konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yetkinlik kazandırmaktır.


Prof.Dr.Sait ENGİNDENİZ


1 Seracılığın yapısal özelliklerini ve üretim teknikleri farklılıklarını açıklayabilme
2 Seracılıkta girdi tedariki ve ürün seçimi özelliklerini kavrayabilme
3 Sera planlaması ve yönetimine yönelik bilgiler edinebilme
4 Seracılıkta maliyet ve karlılık unsurlarını kavrayabilme
5 Seracılık ürünlerine yönelik tüketici tercihlerini analiz edebilme
6 Seracılık ürünlerinin iç ve dış pazar özelliklerini irdeleyebilme
7 Seracılıkla ilgili yatırım projesi hazırlayabilme ve ekonomik yönden değerlendirebilme


Yok


Yok


* Dünyada ve Türkiye’de seracılık * Seracılıkta üretim yeri, yapı materyali ve örtü tipi seçimi * Seracılıkta girdi tedariki ve kullanımı * Seracılıkta ürün seçimi ve üretim planının hazırlanması * Seracılıkla ile ilgili yasal düzenlemeler ve devlet destekleri * Seracılıkta örgütlenme * Seracılık yatırımları için finansman kaynakları * Seracılık ürünlerine yönelik talep tahminleri * Seracılıkta işgücü kullanımı ve ücret yönetimi * Seracılıkta kalite kontrol süreçleri * Seracılık ürünlerinin piyasaya hazırlanması * Seracılık ürünlerinin iç ve dış pazar olanakları * Seracılıkta maliyet ve kârlılık analizleri * Seracılıkta projelendirme ve fizibilite analizleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünyada ve Türkiye’de seracılık Örnek inceleme
2 Seracılıkta üretim yeri, yapı materyali ve örtü tipi seçimi Örnek inceleme
3 Seracılıkta girdi tedariki ve kullanımı Örnek inceleme
4 Seracılıkta ürün seçimi ve üretim planının hazırlanması Örnek inceleme
5 Seracılıkla ile ilgili yasal düzenlemeler ve devlet destekleri Örnek inceleme
6 Seracılıkta örgütlenme Örnek inceleme
7 Seracılık yatırımları için finansman kaynakları Örnek inceleme
8 Ara sınav
9 Seracılık ürünlerine yönelik talep tahminleri Örnek inceleme
10 Seracılıkta işgücü kullanımı ve ücret yönetimi Örnek inceleme
11 Seracılıkta kalite kontrol süreçleri Örnek inceleme
12 Seracılık ürünlerinin piyasaya hazırlanması Örnek inceleme
13 Seracılık ürünlerinin iç ve dış pazar olanakları Örnek inceleme
14 Seracılıkta maliyet ve kârlılık analizleri Örnek inceleme
15 Seracılıkta projelendirme ve fizibilite analizleri Örnek inceleme
16 Final sınavı

Boodley, J., 2008, The Commercial Greenhouse, Third Edition, Delmar Cengage Learning, Hardcover, 799 p. Engindeniz, S., Gül, A., 2002, Serada Topraksız Tarım Tekniği İle Sebze Üretim Ekonomisi, İzmir'in Menderes İlçesinde Hıyar Örneği, TZOB Yayın No:232, Ankara. Engindeniz, S., Durmuşoğlu, E., Eltez, R.Z., Yağmur, B., Yılmaz, İ., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., 2008, Seralarda Güvenli Sebze Üretimi ve Pazarlaması, TÜBİTAK Proje Yayınları, Yediveren Matbaacılık, İzmir. Engindeniz, S., Yılmaz, İ., Durmuşoğlu, E., Yağmur, B., Eltez, R.Z., Demirtaş, B., Engindeniz, D., Tatarhan, A.H., 2009, Seralarda Güvenli Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Açısından Girdi Kullanımının Analizi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları No:3, İzmir. Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, A.F., Demirci, R., 1995, Tarım Ekonomisi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:15, Ankara. Günay, A., Bülbül, M., 1999, Sera Ürünlerinin Pazarlanması, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Yayınları:3, Bergama, İzmir. Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F.F., Fidan, H., Gündoğmuş, E., 1999, Tarımsal Ürünler İçin Gelir ve Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:37, Ankara. McMahon, R.W., 2000, An Introduction to Greenhouse Production, 2nd Edition, Curriculum Materials Service, The Ohio State University, 385 p. Nelson, P.V., 2011, Greenhouse Operation and Management, 7th Edition, Prentice Hall, Paperback, 692 p. Rawson, L., 2010, Greenhouse Management, Nabu Press, Paperback, 414 p. Rehber, E., Erkuş, A., 2007, Tarımda Proje Hazırlama Tekniği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bursa. Sevgican, A., 2002, Örtüaltı Sebzeciliği (Topraklı Tarım), Cilt 1, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir. Sevgican, A., 2003, Örtüaltı Sebzeciliği (Topraksız Tarım), Cilt 2, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir. Spash, C., 2002, Greenhouse Economics:Value and Ethics, Routledge Books, Hardcover, 320 p. Titiz, K.S., 2004, Modern Seracılık: Yatırımcıya Yol Haritası, ANSİAD Yayınları, Antalya.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek