GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


- Hazır fide ve aşılı fide tanımını öğrenmek, önemini kavratmak, - Dünyada ve ülkemizde hazır fide ve aşılı fide kullanım ve uygulamalarını öğretmek, - Hazır fide ve aşılı fide kullanımın avantajlarını/ dezavantajlarını öğretmek, - Fide üretiminde kullanılacak ortamları tanıyabilmek, - Hazır fide ve aşılı fide üretim tekniklerini öğretmek, - Modern fide üretim aşamalarını öğretmek, -Aşı makine ve robotlarını öğretmek,


Doç. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN


1 Sebzelerde hazır fide ve aşılı fide kullanım nedenlerini öğrenebilme
2 Hazır fide ve aşılı fide elde etme yöntemlerini ve temel ilkelerini öğrenebilme
3 Fide üretiminde yeni teknolojileri öğrenebilme
4 Kaliteli fide elde edilmesinde teorik bilgiyi pratiğe aktarabilme.-


Hazır fide nedir? Aşılı fide nedir? Sebzelerde hazır ve aşılı fide kullanımının tarihi gelişimi, Dünya’da ve ülkemizde hazır ve aşılı fide kullanım durumu, hazır ve aşılı fide kullanımının avantaj ve dezavantajları, modern fide üretim teknikleri, aşılı fide üretiminde kullanılan farklı aşılama çeşitleri, aşılama sonrası bakım işleri, aşı makineleri ve robotları, fide üretiminde yeni uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hazır fide nedir? Tarihçesi, Dünyada ve ülkemizdeki durumu Ders uygulama işleyişinin tanıtımı, ödev konularının belirlenmesi ve dağıtımı, materyal temini
2 Hazır fidenin önemi ve avantajları Hazır fide üretiminde kullanılan materyallerin, çimlendirme odasının, fide serasının ve donanımlarının tanıtılması
3 Fide üretiminde tohumun önemi ve tohum özellikleri Tohum ekim ortamlarının hazırlanması ve farklı türlerde tohum ekimi, Aşı için anaç/kalem tohum ekimi Fidelerin çimlendirme odasında konulması, çimlendirme odası uygulamaları
4 Hazır fide üretiminde kullanılan ortamlar ve özellikleri Anaç/kalem tohum ekimi Fide çıkışı ve gözlemleri
5 Fide üretim seraları ve özellikleri Kapillar sulama ile fide gelişimi
6 Hazır fide üretim aşamaları Fide çıkışı ve gözlemleri
7 Hazır fide üretiminde yeni teknolojiler (aşılı fide, kapillar sulama, otomasyon Fide çıkışı ve gözlemleri
8 ARA SINAV -
9 Aşılı fide nedir? Tarihçesi, Dünyada ve ülkemizde kullanımı, avantaj ve dezavantajları Fidelikte bakım işlemleri, Boom sistemi ve dozatron kullanımı
10 Aşılı fide üretiminde kullanılan anaçlar Cucurbitlerde aşı yapılması ve fide kaynaştırma
11 Aşılı fide üretim yöntemleri ve aşı sonrası bakım Solanaceae türlerinde aşı yapılması ve fide kaynaştırma
12 Aşı makinaları, aşı robotları Fide Aşılı fidelerin fide serasına alımı ve bakımıserasında fidelerin bakımı
13 Fide üretiminde gübreleme, besin elementi eksiklik ve fazlalıkları Fide serasında fidelerin bakımı
14 Fide üretiminde hastalık ve zararlılar, mücadele yöntemleri Ödev sunumu
15 Fide üretiminde ve fide sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları UYGULAMA SINAVI
16 FİNAL SINAVI

Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış, resimlerle zenginleştirilmiş ve sürekli olarak güncellenen ders notlarının elektronik ortama aktarılmış power point sunumları, konu hakkında yazılmış değişik makaleler. Ders Notları: Fordham, R., Biggs, A.G., 1985. Principles of Vegetable Crop Production. Collins Professional and Technical Books. Wilham Collins Sons and co. Ltd. London. Pıhlıs, P., 2009. Türkiye’de Kontrollü Koşullar Altında Fide Yetiştiriciliği ve Türkiye’deki Son Teknolojiler. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitirme Tezi. 44 s. Bornova-İzmir. Gül, A., Öncel, B., Duru, A., Gül-Aydoğan, N., 2006. Türkiye’de Kontrollü Koşullar Altında Fide Üretimi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 24-28. Doolan, W. D., Leonardi, C., Baudoin, W.O., 1999. Vegetable Seedling Production Manual. FAO Plan Poduction and Protection Paper, 155. 72 p. Rome. Öztekin, G. B., 2007. Aşılı Sebze Fidesi Üretimi. Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışverişi Toplantısı, Yayın No: 129. Sayfa 208-221, 11-15 Haziran 2007, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen. Lee, J. M., Bang, H. J., and Ham, H. S. 1998. Grafting of Vegetables. J. Japan Soc. Hort. Sci. 67: 1098–1114. Lee, J.M., 2003. Vegetable Grafting, Advances in Vegetable Grafting. Horticultural Science Forum 43 (2):13-21. Schwarz, D., Colla, G., 2013. Vegetable Grafting, Scientia Horticulturae (Special Issue), 149. Lee, J. M. and Oda, M. 2003. Grafting of herbaceous vegetable and ornamental crops. Hortic. Rev. 28: 61–124.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek