GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KÜY302 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

LisansÜlkemizde ve dünyadaki en çok kültürü yapılan yenilebilir mantar türleri, kullanım alanları ve yetiştirme teknikleri konusunda temel ve genel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.


Doç . Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN


1 Ülkemizde ve dünyadaki ekonomik öneme sahip yenilebilir mantar türlerinin hangileri olduğunu öğrenebilme
2 Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin botanikteki yeri, biyolojik özellikleri, ekonomik önemi, besin değeri, değerlendirme şekilleri konularında bilgi sahibi olabilme
3 Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin ekolojik isteklerini ve yetiştirme tekniklerini öğrenebilme
4 Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin üretiminde üretim yerinin ve/veya kompostun nasıl hazırlandığını, nasıl pastörize edildiğini ve üretim sırasındaki kültürel işlemleri kavrayabilme
5 Kültürü yapılan yenilebilir mantarlarda hasat zamanı ve hasadın nasıl yapıldığı ile üretim sırasında karşılaşılabilecek hastalık, zararlılarla nasıl mücadele edileceği konusunda bilgi sahibi olabilme-


Dünyada ve Türkiye’deki kültürü yapılan önemli yenilebilir mantar türlerinden Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) ve Kayın (istiridye) mantarı (Pleurotus ostreatus) tanıtımı, botanikteki yeri, biyolojik özellikleri, ekonomik önemi, besin değeri, değerlendirme şekilleri ve yetiştirme teknikleri gibi konularda bilgilerin verilmesidir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yapılan yenilebilir mantar türleri ve önemi, Mantarların sistematikteki yerleri ve önemi Ders uygulama işleyişinin tanıtımı, ödev konularının belirlenmesi ve dağıtımı
2 Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) yaşam döngüsü ve üreme biyolojisi ve ekolojik istekleri Mantar üretim yerlerinin tanıtılması
3 Mantar üretim yerleri ve sistemleri Mantar tesisi fizibilite hesapları
4 Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde kompost ve hazırlığı Kompost reçetesi hesapları
5 Tohumluk mantar miseli üretimi Mantar miseli üretim laboratuvarının ve misel üretiminin gösterilmesi
6 Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde üretim aşamaları-misel ekimi, kuluçka dönemi, örtü toprağı serimi Mantar işletmesine teknik gezi
7 Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde bakım işlemleri Mantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
8 Ara Sınav -
9 Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) hastalık ve zararlıları Mantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
10 Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) morfolojisi, biyolojik yaşam döngüsü, ekolojik istekleri Mantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
11 Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus.) yetiştiriciliği-üretim yeri ve sistemleri Mantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
12 Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) yetiştiriciliği-kompost hazırlığı Mantar yetiştiriciliği ve gelişimin gözlenmesi
13 Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) yetiştiriciliği-üretimde bakım işleri Ödevlerin sunumu
14 Kayın mantarı (Pleurotus ostreatus) yetiştiriciliği- hastalık ve zararlıları Ödevlerin sunumu
15 Mantar üretiminin ekonomik analizi Uygulama Sınavı
16 Final Sınavı -

Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış, resimlerle zenginleştirilmiş ve sürekli olarak güncellenen ders notlarının elektronik ortama aktarılmış power point sunumları, konu hakkında yazılmış değişik makaleler. Chang, S.T., Miles, P.G. 2004. Mushrooms: Cultivation, nutritional value, medicinal effect, and environmental impact. Second Edition, CRC Press, Boca Raton, Fla. 451 s. Cheung, P.C.K., 2008. Mushrooms as functional foods. The Chinese University of Hong Kong. 259 s. Ağaoğlu, Y.S., Güler, M. 1989. Yenilebilir Mantar Yetiştiriciliği. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları. 124 s., Ankara. Işık, S.E., Damgacı, E., Erkal, S., Aksu, Ş., Ergun, C., 1997. Mantar Yetiştiriciliği, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova. Günay, A., Abak, K., Koçyiğit, A.E., 1992. Mantar Yetiştirme, Cilt IV., Ankara. Boztok, K., 1987. Mantar Üretim Tekniği, E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, İzmir. Bora, T., Toros S., Özaktan, H., 2004. Kültür Mantarı Hastalıkları, Zararlıları ve Savaşımı. Afa Matbaacılık, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Sunma 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek