GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
THM301 TOHUMLUK Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Tohumluğun anlamı ve önemi, vejetatif ve generatif tohumluk arasındaki farklılıkları kavratmak, tohum morfolojisi, fizyolojisi ve çimlenmesi hakkında temel bilgileri öğrenmek, tohumluk üretiminde çevresel ve tarımsal faktörlerin etkisini öğrenmek, tohumluk teknolojisi konularında gelişmeleri kavratmaktır.


Prof. Dr. Hakan GEREN


1 Tohumluk kavramı ve vejetatif tohumluk materyallerinin öğrenilmesi
2 Tohum morfolojisi, fizyolojisi ve çimlenmenin temel ilkelerinin öğrenilmesi
3 Tarla bitkileri tohumluk üretiminde ekolojik ve tarımsal faktörlerin önemini kavrama ve sentezleyebilme
4 Tohumlukların işlenme ve depolanmasında kullanılan teknolojiyi algılama ve uygulayabilme yeteneğini kazanma

Birinci Öğretim


yok


yok


Tohumluk kavramının anlamı ve önemi, vejetatif tohumluk materyalleri, tohum morfolojisi ve çimlenme, tohumluk üretiminde ekolojik ve tarımsal faktörler, tohum işleme (kurutma, derecelendirme, paketleme), tohum depolama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, tohumluk kavramı, uluslararası tohum kuruluşları
2 Bitkilerde üreme (generatif-vejetatif)
3 Tohum oluşumu, morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme
4 Tohumluk üretiminde ekolojik esaslar (iklim ve toprak)
5 Tohumluk üretiminde ekolojik esaslar (yükselti, eğim, yöney ve böcekler)
6 Tohumluk üretiminde tarımsal esaslar (izolasyon, tohum yatağı hazırlama, bakteri inokülasyonu)
7 Tohumluk üretiminde tarımsal esaslar (ekim zamanı, ekim yöntemleri, ayıklama, yabancı bitki kontrolü)
8 Ara Sınav
9 Tohumluk üretiminde tarımsal esaslar (gübreleme, sulama, tamamlayıcı tozlama)
10 Tohumluk üretiminde tarımsal esaslar (hastalık ve zararlı kontrolü, hasat ve harman)
11 Tohum işleme teknikleri (kurutma, temizleme, boylama)
12 Tohum işleme teknikleri (kaplama ve delintasyon)
13 Tohum işleme teknikleri (paketleme)
14 Tohum depolamanın temel ilkeleri
15 Tohum depoları ve yönetimi
16 Final Sınavı

Sağsöz, S., 1995. Tohumluk Bilimi. Atatürk Univ. Yay. No: 677. 299s. Erzurum Şehirali, S., 1997. Tohumluk ve Teknolojisi. Fakülteler Matbaası, 422s., İstanbul Soya, H., Geren, H., 1999. Tohumluk. Ege Univ. Zir. Fak. Yayınları Ders notları: 56/2, Bornova-İzmir Avcıoğlu, R., Soya, H., 2005. Tohumluk Üretim Tekniği. Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Cilt-I, Sayfa: 217-295. TOTEM Yayınları No:3, Bornova-İzmirYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 1 3 3
Bireysel Çalışma 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Okuma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2
ÖÇ 2 1 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3
ÖÇ 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4
ÖÇ 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek