GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYİ301 SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Sebze yetiştiriciliği konusunda sürdürülebilirliği esas alan temel yetiştiricilik bilgilerini öğrenmiş, sebzeciliğin ülke ve dünya ekonomisindeki güncel yerini kavramış ve sebze üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenecek ve yönetebilecek nitelikte bireyler yetiştirmek.


Doç. Dr. M. Kadri BOZOKALFA


1 Sebze türlerinin yetiştirme ilkelerinin ve tekniklerinin uygulayabilmesini sağlamak.
2 Üretim sırasında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri oluşturmak.
3 Farklı üretim sistemlerine göre sebze işletmesi kurarak ticari üretim yapabilmek.
4 Sürdürülebilir üretim temelinde verim, kalite tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak kültürel işlemlerin yapılabilmesi.
5 Uygun hasat ve paketleme yöntemleri ile ürünlerin pazara sunulmasını sağlanabilmesini sağlamaktır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sebze türlerinin yetiştirme ilkelerinin ve tekniklerinin uygulayabilmesini sağlamak. Üretim sırasında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri oluşturmak. Farklı üretim sistemlerine göre sebze işletmesi kurarak ticari üretim yapabilmek. Sürdürülebilir üretim temelinde verim, kalite tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak kültürel işlemlerin yapılabilmesi. Uygun hasat ve paketleme yöntemleri ile ürünlerin pazara sunulmasını sağlanabilmesini sağlamaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünya ve Türkiye sebzeciliğinin karakteristikleri Ders ile ilgili kaynakların temin edilmesi
2 Sebze türlerinin genel özellikleri Kaynak kitaplardan hazırlık
3 Sebzelerin ekolojik istekleri, çevre faktörlerinin sebze yetiştiriciliği üzerine etkileri Kaynak kitaplardan hazırlık
4 Değerlendirilme amacına göre oluşturulacak üretim modelleri ve işletme gereksinimleri Kaynak kitaplardan hazırlık
5 Yetiştiriciliğin planlanması tür ve çeşit seçimini etkileyen faktörler Kaynak kitaplardan hazırlık
6 Ekolojik, edafik faktörler ve tüketim tercihleri göz önünde bulundurularak yetiştirilecek çeşitlerde aranan agronomik özellikler Kaynak kitaplardan hazırlık
7 Vejetasyon dönemlerinin planlanması ve ürün rotasyonu Kaynak kitaplardan hazırlık
8 Ara sınav
9 Üretim materyalinin seçimi ve tedarik yöntemleri Kaynak kitaplardan hazırlık
10 Sebzecilikte alternatif türlerin kullanılması Kaynak kitaplardan hazırlık
11 Sebze yetiştiriciliğinde girdi kullanımını etkileyen unsurlar ve girdi optimizasyonu Kaynak kitaplardan hazırlık
12 Entegre ürün yönetimi Kaynak kitaplardan hazırlık
13 Sebze yetiştiriciliğinde hasat, paketleme. Kaynak kitaplardan hazırlık
14 Proje Hazırlama Kaynak kitaplardan hazırlık
15 Dönem Sonu Sunumlar Kaynak kitaplardan hazırlık
16 Final Sınavı

1. Jessica Gurevitch, Samuel M. Scheiner, and Gordon A. Fox, 2005. The Ecology of Plants 2. T.R. Sinclair, 1998. Principles of Ecology In Plant Production 3. D. J. Gibson, 2002. Methods In Comparative Plant Population Ecology 4. Internet KaynaklarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Gezisi 2 2 4
Proje Hazırlama 2 8 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 5 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 2 4 4
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek