GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KRY101 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler.


Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK Arş. Gör. Dr. Şükrü Sezgi ÖZKAN


1 Öğrencilere ilgi alanları, kişisel özellikleri ve kariyer farkındalığı kazandırma
2 Öğrencinin Kariyer Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden haberdar olmasının sağlanması
3 Öğrencilerin, kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri tanıması
4 Öğrencilerin kariyer sürecinde beden dili, diksiyon, hitap gibi iletişime etki eden konuların öneminin kavranması
5 Kariyer sürecinde doğru kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanma yollarının öğrenilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersler, üniversite birinci sınıf öğrencileri için güz döneminde, 14 hafta boyunca, haftada bir ders saati olacak şekilde düzenlenecektir. Dersler, konulara ve ders içeriklerine uygun olacak şekilde; üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri ve diğer üniversiteler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından davet edilecek misafir eğitimcilerle beraber işlenecektir. Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanacak, uygulamalı ödevler ile desteklenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, amaç ve kapsamının açıklanması, tanışma
2 Zeka ve kişilik kavramlarının açıklanması
3 Bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik kavramları hakkında bilgi
4 İnce Yeteneklerin (Soft Skills) ve bu yeteneklerin başarı üzerindeki etkileri
5 Ulusal ve Uluslararası Değişim programları hakkında bilgilendirme
6 Kariyer ve kariyerle ilgili kavramlar
7 Kariyere nasıl hazırlanılır?
8 Ara sınav
9 Sektör Günleri-Kamu Sektörü
10 Özgeçmiş hazırlama
11 Sektör Günleri -Sivil Toplum Kuruluşları
12 Sektör Günleri-Özel Sektör
13 Sektör Günleri-Akademi
14 Sektör Günleri-Girişimci
15 Ders değerlendirme, öneriler
16 Final sınavı

1-TC Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları ofisi tarafından hazırlanan videolar 2- Dersin öğretim üyesi tarafından seçilen destekleyici kitap, dergi, makale ve çevrimiçi kaynaklar. 3- Kariyer Ofisi tarafından hazırlanan kılavuzlar. 4- Beceri/yetkinlik değerleme envanterleri. 5- Kariyer Merkezi katkısıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri (Kariyer Fuarı, Seminer, vb.) 6- Örnek video, belgesel ve filmler. 7- Ders içeriği ve öğretim elemanı değerleme formları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 2 1 2
Tartışma 8 2 16
Soru-Yanıt 8 1 8
Toplantı Başkanlığı Yapma 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 4 5 5 4 5
ÖÇ 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek