GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ÇHZ301 ÇİFTLİK HAYVANLARI ZARARLILARI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, çiftlik hayvanlarında zararlı akar ve böceklerin morfolojisi, biyolojisi, konukçuları, zararları ve bunlarla savaş yöntemlerinin öğretilmesini sağlamaktır.1 Çiftlik hayvanları zararlılarını tanıyabilme
2 Çiftlik hayvanları zararlıları ile savaşta temel bilgileri öğrenme
3 Çiftlik hayvanları zararlıları ile savaşta çevre ve insan sağlığına duyarlı olabilme


Yok


Yok


Çiftlik hayvanlarında zararlı akar ve böcekler ile bunlarla savaşın temel yöntemlerinin öğretilmesini sağlamaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akarların genel özellikleri Akar preparatları üzerinde çalışma
2 Akarların yaşama ortamları Video
3 Çiftlik hayvanlarında zararlı akarlar: Metastigmata İlgili materyal üzerinde çalışma
4 Çiftlik hayvanlarında zararlı akarlar: Mesostigmata, Prostigmata İlgili materyal üzerinde çalışma
5 Çiftlik hayvanlarında zararlı akarlar: Astigmata İlgili materyal üzerinde çalışma
6 Böceklerin genel özellikleri Böcek örnekleri üzerinde çalışma
7 Böceklerin yaşama ortamları Böcek örnekleri üzerinde çalışma
8 Arasınav
9 Çiftlik hayvanlarında zararlı böcekler: Siphonaptera, Siphunculata İlgili materyal üzerinde çalışma
10 Çiftlik hayvanlarında zararlı böcekler: Anoplura, Mallophaga İlgili materyal üzerinde çalışma
11 Çiftlik hayvanlarında zararlı böcekler: Diptera İlgili materyal üzerinde çalışma
12 Çiftlik hayvanlarında zararlı böcekler: Diptera İlgili materyal üzerinde çalışma
13 Çiftlik hayvanları zararlıları ile savaş yöntemleri İlgili materyal üzerinde çalışma
14 Çiftlik hayvanları zararlıları ile savaş yöntemleri İlgili materyal üzerinde çalışma
15 Ödev sunumu Ödev sunumu
16 Final Sınavı

Evans, G. O. “Principles of Acarology” University Press, Cambridge (1992) Metcalf, C. L. & Flint W. P., “Destructive and Useful Insects, Their Habits and Control” McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, San Fransisco, Toronto, London (1962) Kettle, D. S. “Medical and Veterinary Entomology”, Croo Helm, London, Sydney (1984) Krantz, G. W. “A Manual of Acarology”, Oregon State Univ. (1978)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 2 2
Rapor Sunma 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek