GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
İHU302 İYİ HAYVANCILIK UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin İyi Hayvancılık Uygulamalarının dayanakları, tanım ve terimleri, hayvansal Tabanda bulunan kontrol noktası, uygunluk kriterleri ve uygunluk seviyesi hakkında teorik bilgilerle donanmalarını sağlamaktır.1 İyi tarım uygulamaları ve hayvancılık arasındaki ilişkileri öğrenme
2 Gıda güvenliği, kalite yönetim sistemi, iş güvenliği sistemi konularını kavrayabilme
3 Hayvancılıkta belgelendirme sistemleri konularındaki gelişmeleri izleyebilme
4 Hayvancılık işletmelerinde iyi uygulamalara geçiş stratejilerini belirleyebilme

Birinci Öğretim


YOK


[Yok]


İyi Tarım Uygulamaları Standardının Dayanakları, Tanım ve Terimler, Hayvancılık Tabanlı Tüm Bölümler (Ruminant, Süt Sığırcılığı, Besicilik, Tavukçuluk, Hindicilik)


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İyi Tarım Uygulamalarının Gelişimi (Hayvancılık Tabanlı)
2 İyi Tarım Uygulamaları Standardının Dayanakları (Tanım ve Terimler)
3 İyi Tarım Uygulamalarında Tanım ve Terimler (Hayvancılık tabanlı tüm bölümlerin tanıtılması, kontrol noktası, uygunluk kriterleri ve uygunluk seviyesi)
4 İyi Hayvancılık Uygulamaları (Entegre Çiftlik Yönetimi)
5 İyi Tarım Uygulamalarında Hayvansal Taban
6 İyi Hayvancılık Uygulamalarında Ruminant Tabanı
7 İyi Hayvancılık Uygulamalarında Genç Sığırlar ve Et Sıgırcılığı
8 Arasınav
9 İyi Hayvancılık Uygulamalarında Süt Sığırcılığı Tabanı-1
10 İyi Hayvancılık Uygulamalarında Süt Sığırcılığı Tabanı-2
11 İyi Hayvancılık Uygulamalarında Koyun ve Keçi
12 İyi Hayvancılık Uygulamalarında Tavukçuluk Tabanı (Broiler)-1
13 İyi Hayvancılık Uygulamalarında Tavukçuluk Tabanı (Yumurta)-2
14 İyi Hayvancılık Uygulamalarında Hindicilik Tabanı
15 Türkiye’de İyi Hayvancılık Uygulamaları (çiftlik örnekleri)
16 Final Sınavı (Değerlendirme)

Ders Notları (Power-point sunumu) Yardımcı Ders Kitabı ve makaleler: Noordhuizen J., J.C. da Silva,S-J. Boersema, A. Viera, 2008. Applying HACCP-based Quality Risk Management on dairy farms, Wageningen Academic Publishers, Netherland ISBN: 978-90-8686-052-4 ISO-9001:2000: Kalite Yönetimi Sistemi ISO-22000: Gıda Güvenliği Sistemi (HCCP-Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktası) IS0-14000:Çevre Yönetim Sistemi OHSAS-18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek