GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB112 BİYOKİMYA Ders 1 2 3,00

LisansBiyokimya temel ilkelerin öğrenilmesi ve hücre hakkında bilgiler edinilmesi


Prof. Dr. Nesrin Örçen


1 Biyokimya temel ilkelerini öğrenmek
2 Öğrencinin biyokimyasal mekanizmaları kavrayarak tarımsal üretimde yeni çeşit ve türler ortaya koyabilecek bilgiye sahip olmasını sağlamak
3 Karbonhidrat metabolizmasının önemini ve düzenlenmesini tartışabilecektir.
4 Proteinlerin yapısını açıklayabilmek
5 Enzimin tanımını ve işlevini tartışabilmek
6 Lipitlerin fonksiyonlarını ve yağ asitlerini tartışabilmek

Birinci Öğretim


yok


yok


hücre organaelleri, amino asitler, lipitler, enzimler, karbonhidratlar, proteinler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyokimyaya giriş, sulu ortamlardaki zayıf etkileşimler, non-kovalent etkileşimler
2 Biyolojik proseslerde suyun önemi, fotosentez
3 Karbohidratların önemi, yapı, sınıflandırma ve özellikleri
4 Karbohidrat metabolizmasına giriş ve bitkilerde yapısal ve deposal karbohidratlar
5 Amino asitler; yapı/stereokimya, sınıflandırma ve yanzincirlerin özellikleri, esansiyal amino asitler
6 Peptidler: sınıflandırma, peptid bağı ve yapısı; stabilite ve peptid bağı oluşumu
7 Proteinler; fonksiyonel ve yapısal sınıflandırma, Protein yapısının organizasyonu, Protein yapıların stabiliteleri, karakteristik özellikleri
8 Ara sınav
9 Enzimler: Terminoloji, sınıflandırma ve genel özellikler
10 Enzim katalizin prensipleri, enzim kataliz kinetiği ve kinetik parametreler, enzim inhibisyonu, enzim aktivitesinin düzenlenmesi, Enzim kataliz mekanizmaları, Koenzimler
11 Lipidlerin önemi, yapı/stereokimya, sınıflandırma ve özellikleri
12 Yağ asitlerinin adlandırılması, sınıflandirılmasi, ve lipid metabolizmasının önemi
13 Vitaminler ve esansiyal metaller; Sınıflandırma, metabolit ve vitamin türevi koenzimlerin yapıları, enzim fonksiyonundaki rolleri
14 Nükleik asitler: Nükleik asitlerin tabiatı, DNA primer, sekonder ve tersiyer yapıları; baz eşleşmesi, ikili heliksler, dairesel DNA ve super sarmallar, Denaturasyon ve renaturasyon
15 Nükleik asitler: RNA primer, sekonder ve tersiyer yapıları; Transkripsiyon ve Translasyon
16 FİNAL SINAVI

Biyokimya I ve II Pof. Dr. Engin GÖZÜKARAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 2 1 2
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Quiz 3 1 3
Derse Katılım 10 1 10
Problem Çözümü 3 1 3
Tartışma 10 1 10
Soru-Yanıt 8 1 8
Takım/Grup Çalışması 1 1 1
Gösterme 2 1 2
Alan Gezisi 1 1 1
Alan Çalışması 1 1 1
Rapor Hazırlama 1 1 1
Rapor Sunma 1 1 1
Rol Oynama / Dramatize Etme 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
Rapor 1 1 1
Performans 3 1 3
Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 3 3 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 3 4 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 3 4 4 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 3 4 3 5 4 5
ÖÇ 5 3 5 5 5 3 5
ÖÇ 6 4 4 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek