GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB211 EKONOMİ Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin ekonomi bilimi ile ilgili temel kavramları ve teorileri öğrenerek, güncel ekonomik olayları analiz edebilecek bilgi ve becerileri kazanmaları yanında kıt kaynakların verimli ve belirlenen amaca ulaşacak biçimde nasıl kullanılması gerektiği ve genel ekonomi ilmine ait kanun ve prensiplerin tarıma uygulanması konusunda da gerekli becerileri kazanacaklardır.


Doç.Dr. Hakan ADANACIOĞLU


1 Ekonomik problemleri tanıma ve analiz etme becerisi
2 Günlük ekonomik olayları yorumlayabilme
3 Genel ekonomi prensiplerini tarıma uygulayabilme, karar alma becerisini edinme ve tarım işletmelerinde uygulama
4 Tarım işletmelerinde üretim faktörlerini en etkin ve verimli şekilde kullanabilme becerisi
5 Ülke tarım politikalarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme
6 Güncel sorunlara çözümler üretmeyi ve kişisel seçimlerde doğru kararlar almayı sağlayacak analitik bakış açısını kazanma
7 Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla özgüven duygusunu geliştirebilme
8 Sorumluluk taşıyabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Ekonomi ile ilgili temel kavramlar - Her ekonominin karşılaştığı temel sorunlar ve ekonomik sistemler - Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri - Fiyat teorisi -Tam rekabet piyasasında denge -Üretim teorisi, üretim masrafları -Tüketim Teorisi - Makro ekonomide temel kavramlar (Milli Gelir, GSMH, Enflasyon, İstihdam) - Genel ekonomi prensiplerinin tarımsal işletmeler açısından kullanımı - Tarımsal üretim faktörlerinin incelenmesi -Tarım ve Ekonomi - Ekonomi prensiplerinin tarımda kullanımına ilişkin örnek olay uygulamaları -Tarımsal pazarlama, finansman ve kooperatifçiliğe kısa bir bakış - Türkiye’de tarım politikalarına ilişkin uygulamalar -


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı Tanışma
2 Ekonomi biliminin temel kavramları Okuma-Kaynak tarama
3 Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri Okuma-Kaynak tarama
4 Talep ve arz kavramları, talep ve arzdaki değişmeler, fiyat oluşumu Okuma-Kaynak tarama
5 Talep ve arz esneklikleri Okuma-Kaynak tarama
6 Masraf kavramı, kısa ve uzun dönemde masraflar Okuma-Kaynak tarama
7 Tam rekabet piyasasında kâr maksimizasyonu Okuma-Kaynak tarama
8 Ara Sınav
9 Tüketim teorisi Okuma-Kaynak tarama
10 Makro ekonomida temel kavramlar (Milli Gelir, GSMH, Enflasyon, devalüasyon, İstihdam) Okuma-Kaynak tarama
11 - Tarımsal üretim faktörlerinin incelenmesi Okuma-Kaynak tarama
12 -Tarım ve Ekonomi Okuma-Kaynak tarama
13 - Ekonomi prensiplerinin tarımda kullanımına ilişkin örnek olay ygulamaları Okuma-Kaynak tarama
14 -Tarım işletmeciliğinde uygulanan ekonomi prensipleri Okuma-Kaynak tarama
15 -Tarım işletmelerinde pazarlama, finansman ve kooperatifçiliğe kısa bir bakış Okuma-Kaynak tarama
16 Final Sınavı

- Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, 2009. - Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, Ekin Kitapevi, 2009. - Erdal M. Ünsal, İktisada Giriş, İmaj Yayıncılık, 2007, ISBN: 975 8752515. - İlker Parasız, İktisadın ABC’si, 7. baskı, Ezgi Kitabevi, 2005. - N. Gregory Mankiw, Principles of Microeconomics, Thompson South-Western, 4th Edition, .2006, ISBN: 978-0324319163 - Michael Parkin, Economics, Global Edition + Myeconlab Xl, Pearson Education, 10/2009. ISBN: 9781408245811. - İnan, İ., H., 2006,Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Trakya Üniv., Tekirdağ Zir. Fak. Yayınları, Tekirdağ - Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A., 2008, Farm Management, Sixth Edition, Mcgraw Hill.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 3 3 2 3 4 2
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 2
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 3 5 3 3 4 3
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 8 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek