GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Akışkanların genel özelliklerini (özkütle, özgül ağırlık, özgül hacim, kontrol hacmi, buhar basıncı ve kavitasyon, sıkıştırabilirlik, viskozite, yüzeysel gerilme, kılcallık) kavrayabilme.
2 Durgun akışkan akımlarında basıncı kavrayabilme. Mutlak ve atmosferik basınç kavramları ile ölçme tekniklerini anlayabilme.
3 Akışkan akımını kavrayabilme (laminar, geçiş, türbülans).
4 Akışkan akımında sürtünmeli akışlarda enerji denkliklerini kavrayabilme. Enerjili sistemlerde (pompa veya türbin koşullarında) enerji denkliklerinin uygulamaları.
5 Çeşitli akışkan akımları için boru ve boru ekleme parçalarında sürtünme kayıplarını (Darcy-Weisbach ve Hazen-Willams eşitlilkleri ile) hesaplayabilme. Boru pürüzlülüğü ve sürtünme faktörlerinin önemini ve hidrolik eğim kavramını anlayabilme.
6 Bir akışkan iletim sisteminde güç ve enerji hesaplarını yapabilme. Basınçlı sulama sistemi için genel boru şebekesinde enerji kayıplarının hesabını yapabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akışkanlar mekaniğinin önemi, tarihsel gelişimi ve tarım makinaları sektöründe (tarımsal pompalar, hareketli sulama makinaları, sulama ekipmanları; filtreler, yağmurlama başlıkları, damlatıcılar vb) ve tarımda uygulama konularına (sera ve açık alanda basınçlı sulama sistemleri) genel bakış. Akışkanlar mekaniği ile ilgili son teknolojik gelişmeler ve akışkanlar mekaniği problemlerinin çözümünde yararlanılan yaklaşımlar. Akışkanların özellikleri (özkütle, özgül ağırlık, özgül hacim, kontrol hacmi, buhar basıncı ve kavitasyon, sıkıştırabilirlik).
2 Akışkanların özellikleri (viskozite, yüzeysel gerilme, kılcallık).
3 Duran akışkan içindeki basınç yayılışı, mutlak ve atmosferik basınç kavramları, basınç ölçerler (manometre, vakummetre, basınç sensörleri, piyezometre, U tüpleri, fark basınç ölçümü ve fark basınç sensörleri).
4 Sıvı içerisinde düşey, yatay ve eğik düz yüzey ve dairesel düzlem yüzeylere gelen kuvvetler. Tank yüzeylerine, kanal ve kanalet kapaklarına gelen kuvvetler.
5 Kaldırma kuvveti, yoğunluk ölçerler (hidrometre) ve tarımsal alanda kullanım.
6 Akışkanların kinematiğine giriş. Sıkıştırabilen ve sıkıştırılamayan akışkan akımlarında süreklilik eşitliği.
7 Akışkan akımında Euler ve Bernoulli enerji denklikleri ve uygulamaları (yatay ve düşey akımlarda).
8 Arasınav
9 Akışkan akımında Bernoulli enerji denklikleri ve uygulamaları (pompa ve türbin uygulaması). Güç, enerji ve verim eşitlikleri ve örneklerle irdelenmesi.
10 Akışkan akımında akım türleri (laminar, geçiş ve türbülanslı akımlar).
11 Düz borularda sürtünme kayıpları (üniversal yük kayıpları). Boru pürüzlülüğü, sürtünme katsayısı, sürtünme faktörü eşitlikleri ve Moody diyagramı.
12 Düz borularda sürtünme kayıpları, hidrolik eğim. Boru imalatı (çelik, PVC, PE) ve standartlar.
13 Boru ekleme parçalarında sürtünme kayıpları (Lokal yük kayıpları) ve ekleme parçaları imalatı.
14 Düz borularda, damla sulama laterallerinde ve boru ekleme parçalarında debi ve sürtünme kayıplarının ölçümü.
15 Sürtünme kayıplarının sıvı iletim hatlarında ve basınçlı sulama sistemlerindeki uygulamaları.
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
Soru-Yanıt 10 1 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek