GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BIG303 BİTKİ ISLAHINA GİRİŞ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bitki ıslahı biliminin temel konularını ve kalıtımla ilişkisini öğrenmek


Prof. Dr. Fatma AYKUT TONK


1 Bitki ıslahı biliminin temel tanım ve kavramlarını açıklar
2 Bitki ıslahı biliminin Ziraat Mühendisliği ve bitki üretimi alanındaki yerini kavrar
3 Genetik materyalin kalıtımdaki rolünü, tohum ve meyve oluşumunu öğrenir
4 Bitkilerin farklı kalıtım biçimi ile ıslah çalışmaları arasındaki ilişkiyi kavrar
5 Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar ile bitki ıslahı çalışmaları arasındaki ilişkiyi öğrenir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bitki Islahinin Önemi ve Tarihi, Populasyon ve Kantitatif Genetiğin Temelleri, Replikasyon ve Protein Sentezi, Mitoz ve Mayoz Bölünme,Bitkilerde Üreme Biçimleri, Kültür Bitkilerinde Döllenme Tipleri (yabacı döllenmeyi zorunlu kılan mekanizmalar), Bitki Islahinda Polen Kisirliği ve Önemi, Bitki Islahının Amaçları, Bitki Islahinda Poliploidi ve Önemi, Bitki Genetik Kaynakları, Bitki Islahında Biyoteknoloji


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki Islahinin Önemi ve Tarihi
2 Populasyon ve Kantitatif Genetiğin Temelleri
3 Replikasyon ve Protein Sentezi
4 Mitoz ve Mayoz Bölünme
5 Bitkilerde Üreme Biçimleri
6 Kültür Bitkilerinde Döllenme Tipleri (yabacı döllenmeyi zorunlu kılan mekanizmalar)
7 Bitki Islahinda Polen Kisirliği ve Önemi
8 ARA SINAV
9 Bitki Islahının Amaçları
10 Bitki Islahinda Poliploidi ve Önemi
11 Bitki Genetik Kaynakları
12 Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması
13 Bitki Islahında Biyoteknolojii
14 Bitki Islahında Moleküler Markörler

1. George Acquaah, 2012. Principles of Plant Genetics and Breeding, Wiley-Blackwell Publishing 2. George Acquaah, 2007. Principles of Plant Genetics and Breeding, First published 2007 by Blackwell Publishing Ltd. 3. Demir, I.ve İ. Turgut 1999. Genel Bitki Islahı. E.U.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü Ders Kitabı Bornova- İzmir 4. Khan Academy,https://www.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/transcription-of-dna-into-rna/a/overview-of-transcription 5. İsmail Türkan, 2008. Bitki Fizyolojisi (Taiz & Zeiger). Palme YayıneviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 4 4 4 5
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 3
ÖÇ 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek