GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB315 ORGANİK TARIM Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle, insanlarda toksik etki yapmayan tarımsal ürünleri üretmek için uygulanabilecek yöntemler açıklanacaktır.


Doç. Dr. Çiğdem SÖNMEZ


1 Tarımsal üretimde organik tarımın önemini kavrayabilme
2 Organik tarım ve konvansiyonal tarıma ait kriterleri mukayese edebilme
3 Organik tarımda yer alan bazı türlerin üretimine ait yeni projelerin incelenmesi ve üretilmesi
4 Organik tarım kuralları hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri üretim projelerinde sentezleyebilme
5 Organik tarım kurallarının özelliklerini dikkate alarak farklı türlere uyarlanabilmesi
6 Organik tarım üretiminin önerilmesinde; materyal temini, üretim süreci ve bu süreç içerisinde karşılaşılabilecek sorunlar ve sorunların çözümü konularında bilgi verebilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Organik tarım ve tarihçesi. Organik tarımın ilke ve kavramları. Organik tarım da uygulamalar ve yasal düzenlemeler, Organik ve ekim nöbeti, Organik tarım da proje hazırlama ve yönetim, Organik tarım gübreleme, Organik tarım tarımsal mücadele, Organik tarımın Türkiye de gelişme olanakları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi
2 Organik tarımın tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması
3 Organik tarımın yönetmenliğinin irdelenmesi
4 Organik tarımda toprak işlemenin önemi
5 Organik tarımda toprak canlı materyal temininin önemi temininde dikkat edilecek hususlar
6 Organik tarımda sulamanın önemi
7 Organik tarımda sulama uygulamalarında dikkat edilecek hususlar
8 Arasınav
9 Organik tarımda gübreleme, uygulamada dikkat edilecek hususlar
10 Organik tarımda yabancı ot mücadelesi, uygulamada dikkat edilecek hususlar
11 Organik tarımda zararlılara karşı yapılacak mücadele yöntemleri, dikkat edilecek konular
12 Organik tarımda hastalıklara karşı yapılacak mücadele yöntemleri, dikkat edilecek konular
13 Organik ürünlerin hasatı ve dikkat edilmesi gereken hususlar
14 Organik ürünlerin, saklanması, paketlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde dikkat edilecek hususlar

Organik Tarım, İlkeler ve Ulusal Mevzuat, Eflatun Yayınları, Yayın No:11 Organik Tarımdaki Gelişmeler, Nobel Yayınları, Yayın No:769 Ekolojik Tarım (Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları) ETO Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 1999. Organic Farming Diamond Farm Enterprises New Yrk, USA Lampkin, N., 1990. Türkiye 1., 2. Ekolojik Tarım Sempozyumları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 6 5 30
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 2 3 2 4
ÖÇ 2 5 5 5 3 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 4 5 5
ÖÇ 4 4 4 5 4 5 4
ÖÇ 5 4 4 5 4
ÖÇ 6 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek