GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB419 TASARIM VE PROJELENDİRME Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bitkisel üretim veya geliştirilmesi konularında bir takım faaliyetleri öğrenmesi ve bunların belli bir zamanda ve sistemli bir şekilde ortaya konma becerisini kazanmalarını ve bu projeleri nasıl tasarlayacağını ve uygulayacağını öğrenmelerini sağlamaktır.


Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri


1 Tasarım, proje ve yatırım tanımları ve bunların anlaşılması; tarımsal projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesini kavrayabilme, ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri hakkında düşünebilme.
2 Tarımsal araştırma-uygulama ve yatırım projelerinin içeriğini kavrayabilme ve farklı modellere uygun projeler türetebilme
3 Projelerde, piyasa etüdü, ölçeklendirme, fizibilite, ekonomi ve risk analizleri yapabilme
4 Belirlenen bir konu üzerinde (genellikle diploma tezi, vb.) EÜBAP veya TÜBİTAK formatında bir proje hazırlayabilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Tasarım, proje, yatırım tanımı ve kavramı; tarımsal projelerin tanımı, tasarlanması, önemi, sınıflandırılması ve diğer projelerden farkı; tarımsal proje konusunun belirlenmesi, piyasa etüdü ve projenin ölçeklendirilmesi, proje uygulama yerinin seçimi ve projenin teknik kapsamı, mali ve ekonomisi, projelerde risk-belirsizlik ve duyarlılık analizlerinin yapılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, tasarım, proje ve yatırım tanımı ve kavramı
2 Tarımsal projelerin tanımı, önemi ve diğer projelerden farkı
3 Tarımsal projelerin sınıflandırılması
4 Tarımsal proje konusunun belirlenmesi ve proje tasarımı
5 Tarımsal projelerin tanımı, amacı ve önemi, piyasa etüdü
6 Projelerin ölçeklendirilmesi, kapasitenin belirlenmesi, kapasite-masraf denge analizi, projenin uygulama yerinin seçimi
7 Projenin teknik kapsamı, üretim teknikleri ve planları, mühendislik hizmetleri,
8 Ara sınav
9 Projelerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi
10 Projenin çevre açısından değerlendirilmesi
11 Projelerin maddi olarak desteklenmesi açısından değerlenmesi
12 Projelerde risk ve duyarlılık analizleri
13 Tarımsal araştırma-uygulama ve yatırım projeleri örnekleri
14 Belirlenen bir konu üzerinde EÜBAP veya TÜBİTAK formatında bir proje hazırlanması
15 Öğrenci tarafından hazırlanan projenin istişaresi
16 Final Sınavı (ödeve dayalı)

Ders Kitabi: Rehber, E. ve A. Erkuş, 2020, Tarımda Proje Hazırlama Tekniği, 7. Baskı, Ekin Yayınevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek