GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB424 ÇAYIR MERA-II Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Türkiye’deki meraların genel durumlarının kavramasını, mera ıslahı için gerekli genel vejetasyon ölçüm yöntemlerini öğrenmesini, mera durumu ve gücüne göre ıslaha karar verme yetisini kazanmasını ve hangi tip ıslah yöntemini seçeceğini ve nasıl uygulayacağını öğrenmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Hakan GEREN


1 ● Bitkisel ve hayvansal üretimde çayır-meraların önemini kavrayabilme.
2 ● Genel vejetasyon ölçme tekniklerini öğrenebilme, mera durumu ve gücü hakkında bilgi edinebilme ve mera durumuna göre ıslah yöntemlerinden hangisini seçeceğine karar verebilme,
3 ● Kültürel mera ıslah yöntemleri kavrayabilme,
4 ● Teknik mera ıslah yöntemlerini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye meraların durumu ve verimlilik güçleri, temel bitki teşhisi, herbaryum, vejetasyon bilgisi ve ölçüm yöntemleri (quadrat, loop, nokta çerçeve, transekt), kültürel (toprak-su muhafaza, yabancı bitki savaşımı, gübreleme, sulama) ve teknik (otlatma mevsimi, mera tipi-hayvan türü ilişkisi, otlatma kapasitesi, üniform otlatma, yapay mera tesisi) ıslah yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Arazi gezi
2 Çayır meraların sınıflandırılması ve Türkiye’deki durumu Arazi gezisi
3 Genel bitki teşhisi ve herbaryum hazırlama Arazi çalışması
4 Genel vejetasyon ölçme yöntemleri (quadrat, nokta çerçeve) Arazi çalışması
5 Genel vejetasyon ölçme yöntemleri (loop, transekt) Arazi çalışması
6 Mera durumu ve gücünün saptanması Arazi çalışması
7 Kültürel mera ıslah yöntemleri (toprak-su muhafaza) Arazi çalışması
8 Ara sınav
9 Kültürel mera ıslah yöntemleri (yabancı bitki savaşımı) Arazi çalışması
10 Kültürel mera ıslah yöntemleri (gübreleme ve sulama) Arazi çalışması
11 Teknik mera ıslah yöntemleri (otlatma mevsimine uyma) Arazi çalışması
12 Teknik mera ıslah yöntemleri (Otlatma kapasitesi ve uygun hayvan türüyle otlatma) Arazi çalışması
13 Teknik mera ıslah yöntemleri (Homojen otlatma, otlatmayı kolaylaştıran tesisler) Arazi çalışması
14 Yapay mera tesisi Arazi çalışması
15 Meralarda olağan bakım işlemleri Arazi çalışması
16 Final Sınavı

1. Altın, M., A.Gökkuş ve A.Koç, 2005, Çayır Mera Islahı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 2. Avcıoğlu,R. H.Soya ve H.Geren, 2009, 4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları İle Mera Islah Ve Amenajmanı, Antalya. 3. Gençkan, M.S., 1985:Çayır-Mera Kültürü, Amenajmanı, Islahı, EÜZF Yay.No:483.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek