GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ZTB426 ÖZEL BİTKİ ISLAHI Ders 4 8 0

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bölgemizde yetiştirilen tarla bitkilerinde çeşit geliştirme yöntemleri ile hangi özelliklerin iyileştirilmesi için ıslah yapıldığını ve her bitkide kullanılan ıslah teknik ve yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır


Prof. Dr. Emre İLKER, Prof. Dr. Nesrin ÖRÇEN


1 Tarla Bitkilerinde çeşit geliştirilmesinin nasıl yapıldığını kavrayabilme
2 Tarla bitkilerinin döllenme biyolojilerine göre hangi ıslah metotlarının kullanılabileceğini hakkında fikir yürütebilme
3 Bitkilerin döllenme özelliklerine dayalı olarak pratik yapay melezleme yapabilme
4 Hibrit çeşit ıslahı yöntemlerini tarla bitkilerinin çeşit geliştirilmesine yönelik projelerde kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Tarla bitkileri ıslahı , çeşit geliştirme yöntemleri ve çeşit geliştirmede üzerinde durulması gereken özellikler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekmeklik buğday ıslahı Melezleme uygulamaları ve seleksiyon
2 Makarnalık buğday ıslahı Crossing
3 Arpa Islahı Crossing
4 Çeltik ıslahı Crossing
5 Mısır ıslahı Crossing
6 Pamuk ıslahı Crossing
7 Ayçiçeği ıslahı Crossing
8 Arasınav
9 Patates ıslahı Crossing and selection
10 Yem bitkileri ıslahı Crossing, selection
11 Yonca ıslahı Crossing, selection
12 Sorgum ıslahı Crossing and selection
13 Tritikale ıslahı Crossing and selection
14 Tıbbi bitkiler ıslahı Selection and crossing
15 Final sınavı

Genel Bitki Islahı (Prof. Dr. İbrahim Demir), Breeding Field Crops (Jhon Milton Poehlman) Principles of Plant Breeding (Robert W. Allard)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

gerekli değil


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 9 2 18
Uygulama/Pratik 9 2 18
Takım/Grup Çalışması 4 4 16
Alan Çalışması 5 2 10
Bireysel Çalışma 3 2 6
Okuma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 99

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 4 3 4 3 5
ÖÇ 2 3 4 3 4 3
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek