GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MRK401 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin marka kavramı ve markayı oluşturan bileşenleri tanımasını, marka oluşturmada kullanılan stratejiler ile marka ve kurum imajı arasındaki ilişkiyi kavramasını, marka yaratmada iletişimsel ve pazarlama teknikleri, marka olma ve marka oluşturmanın pazarlamada ve pazarlama iletişimindeki avantajları, global markalar, imaj-marka arasındaki ilişkiler, imaj yaratımında teknikler gibi konuların marka yönetim sürecinde nasıl işlediğini kavramasını sağlamaktır.


Associate Prof. Işıl KARPAT AKTUĞLU


1 Marka kavramını anlayabilme ve marka bileşenlerini tanıyabilme
2 Marka stratejilerini ve bunların özelliklerini kavrayabilme
3 Marka yönetimi ve pazarlama iletişimi karması elemanları ile arasındaki ilişkiyi kurabilme
4 Marka yönetim sürecine yönelik bir planı tasarlayabilme


Yok


Yok


* Marka kavramı ve marka kavramının gelişimi gelişimi. * Marka yönetim sürecinin tanıtılması * Marka yönetiminin tarihsel sürecinin incelenmesi *Çağdaş pazarlama teknikleri ve marka yönetimi ilişkisinin incelenmesi * Marka iletişim planlarını yapılandırma * Marka etkinliğinin değerlendirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında bilgi ve ders planının açıklanması.
2 Marka kavramı ve marka yapısı
3 Marka ile ilgili kavramlar
4 Marka yönetimi ve önemi
5 Marka yönetimi süreci
6 Marka stratejilerinin belirlenmesi 1
7 Marka iletişimi 1
8 Marka iletişimi 2
9 arasınav
10 Marka konumlandırma
11 Marka Değeri ve marka değerini belirleme
12 Proje sunum
13 Proje sunum
14 Proje sunum
15
16

Aktuğlu, Işıl, Güçlü Ve Başarılı Markalar İçin Marka Yönetimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 18 18
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek