GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUN402 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında öğrencilerin topluluk önünde konuşma ve sunum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Assoc.Prof.Dr. Ayşen TEMEL EGİNLİ


1 Kendini ifade edebilme
2 Topluluk önünde sunum yapabilme becerisi
3 Verileri ve bilgileri analiz ederek organize edebilme ve uygun sunum tekniklerini kullanabilme
4 Toplantı yönetiminin öneminin farkında oluş ve etkili toplantı yönetimi becerisi edinebilme
5


Yok


Yok


Bu ders kapsamında sunum, sunum planlama, sunum hazırlama ve sunma becerisinin kazanılması, toplantı yönetimi ilkelerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Konuşma/ sunum kavramının açıklanması, sunum sürecinin aktarılması
2 İyi bir konuşmacının özellikleri ve sunumun temel süreçlerinin aktarılması
3 Dinleyicilerin psikolojik ve demografik analizi
4 Sunumun planlanması, konunun seçilmesi, sunumun amacının belirlenmesi
5 Sunum materyallerinin belirlenmesi ve sunum taslağının hazırlanması, sunumda kullanılacak görsel materyallerin hazırlanması, sunum provalarının yapılması
6 Örnek sunumların incelenmesi
7 Toplantı yönetimi kavramının ve amaçlarının aktarılması, toplantı yönetimi süreçlerinin planlanması ve değerlendirilmesi
8 Arasınav (Vize)
9 Öğrenci proje sunumu
10 Öğrenci proje sunumu
11 Öğrenci proje sunumu
12 Öğrenci proje sunumu
13 Öğrenci proje sunumu
14 Öğrenci proje sunumu
15 Öğrenci proje sunumu
16 Final

Demet Gürüz, Ayşen Temel Eginli, Etkili Sunum Teknikleri, Detay Yayıncılık, Emin Özdemir, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Michael Stevens, Daha İyi Nasıl ... Sunum Yapılır, Timaş Yayınları, Dale Carnegie,Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı, Hayat Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Proje Hazırlama 3 20 60
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek