GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YNT402 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Yönetim ve organizasyon kavramlarına odaklanan bu dersin amacı; işletmecilik ve yönetimle ilgili temel kavramları, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimini ve yönetsel işlevleri ayrıntılı bir şekilde konu etmektir.


Assoc. Prof. Dr. Emet Gürel


1 Yönetim, kavramı, önemi ve sınırları hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma
2 Yönetim süreci ve evreleri hakkında bilgi sahibi olma
3 Planlama ile stratejik yönetim teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olma
4 Çağcıl iş yaşamı ile ilgili farkındalık kazanarak kuramsal ve pratik donanımı arttırma


Yok


Yok


* İşletmecilik ve Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar * Yönetim * Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Kuramları * Yönetsel İşlevler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar İşletme, Girişim, Örgüt, Yönetim ve Yönetici Kavramları...
2 İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Misyon, Vizyon ve Verimlilik
3 İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar İş Dünyasının Kurallarını Belirleyen Yönetim Guruları ve Savları...
4 Yönetsel Düşüncenin Tarihsel Gelişimi Bilimsel Çalışmalar Öncesi Dönem, Klasik Yönetim Kuramı, Neoklasik Yönetim Kuramı, Modern Yönetim Kuramı, Değişim Yönetimi Yaklaşımları...
5 Değişim Yönetimi Yaklaşımları Değişim Kavramı, Değişim Sürecinin Özellikleri, Değişimin Boyutları, Örgütsel Değişim, Değişim Yönetimi, Değişim Yönetimi Teknikleri....
6 Yönetsel İşlevler: Planlama Planlama Süreci, Planlamanın Özellikleri, Planlamanın Aşamaları, Plan Türleri, Etkili Planın Taşıması Gereken Özellikler...
7 Yönetsel İşlevler: Örgütleme Örgütleme İlkeleri, Örgütleme İle İlgili Temel Kavramlar, Bölümlendirme, Bölümlendirme Türleri...
8 Arasınav (Vize)
9 Yönetsel İşlevler: İnsan Kaynakları Yönetimi Personel Planlaması/İnsan Kaynakları Planlaması, Personel Seçme, Eğitim ve Geliştirme, Değerlendirme ve Ücretlendirme, Çalışma İlişkilerini Düzenleme...
10 Yönetsel İşlevler: Eşgüdümleme Eşgüdümleme İlkeleri, Eşgüdümleme Türleri, Etkili Eşgüdümlemenin Koşulları...
11 Yönetsel İşlevler: Yöneltme İnsan Doğası Hakkındaki Görüşler, Güdüleme Kavramı, Güdüleme Kuramları, Örgütlerde Güdülemeyi Sağlayan Araç ve Teknikler...
12 Yönetsel İşlevler: Yöneltme Liderlik, Lider-Yönetici Ayrımı, Liderlik Kuramları, Etkili Bir Liderin Taşıması Gereken Özellikler...
13 Yönetsel İşlevler: Denetim İşlevi Denetim Sürecinin Aşamaları, Denetim Türleri, Etkili Bir Denetim İçin Gereken Koşullar...
14 Bağlantı Süreçleri: Karar Verme Karar Verme Süreci, Karar Vermenin Özellikleri, Karar Çeşitleri...
15 Bağlantı Süreçleri: İletişim İletişimSüreci ve Türleri, Örgütsel İletişim ve Örgütsel İletişim Türleri....
16 Final

Ana Kaynak: Demet Gürüz ve Emet Gürel (2009). Yönetim Organizasyon - Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık. Yardımcı Kaynaklar: Erol Eren (2003). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. 6. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayın. Halil Can (1999). Organizasyon ve Yönetim. 5. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi. Halin Can, Doğan Tuncer ve Doğan Yaşar Ayhan. (2004). Genel İşletmecilik Bilgileri. 15. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi. İlter Akat, Gönül Budak ve Gülay Budak (1994). İşletme Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın. Tamer Koçel; (2005). İşletme Yöneticiliği. 10. Baskı. İstanbul: Hayat Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 3 2 6
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek