GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında insan davranışlarının ve düşüncesinin evrimsel temelleri üzerinde durulacaktır.


İbrahim Mert Teközel


1 1. Evrim kuramı hakkında ileri düzeyde akademik bir bilgi birikimine sahip olmak
2 2. İnsan zihni ve davranışının evrimsel temelleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak
3 3. İnsan davranışını çok disiplinli (biyoloji, antropoloji, sosyal/bilişsel psikoloji vb.) bir perspektiften ele alabilmek
4 4. İnsan eşleşmesi ve cinsiyete özgü karaktetistiklerin evrimsel temellerini kavramak


Yok


Yok


• Modern insanın kökeni • Evrimsel kuramın temel kavramları (doğal seçilim, cinsel seçilim, adaptasyon, cinsiyet içi rekabet, hayatta kalma, üreme başarısı vb.) • Evrimleşmiş psikolojik mekanizmalar • Atasal çevre problemi • Dahili uyum başarısı kuramı • Ebeveyn yatırımı ve eşleşme • Erkek ve kadında eşleşme tercihleri • Kısa ve uzun süreli eşleşme stratejileri • Kıskançlık


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Modern insanın kökeni
3 Belgesel gösterimi
4 Evrimsel kuramın temel kavramları (doğal seçilim, cinsel seçilim, adaptasyon, cinsiyet içi rekabet, hayatta kalma, üreme başarısı vb.)
5 Doğal seçilim kuramının kanıtları
6 Evrimleşmiş psikolojik mekanizmalar
7 Atasal çevre problemi Dahili uyum başarısı kuramı
8 Ebeveyn yatırımı ve eşleşme
9 Kadınların uzun süreli eşleşme tercihleri
10 Erkeklerin uzun süreli eşleşme tercihleri
11 Ara sınav
12 Kadınların kısa süreli eşleşme tercihleri
13 Erkeklerin kısa süreli eşleşme tercihleri
14 Kıskançlık ve kıskançlıkta cinsiyet farklılıkları
15 Eşi elde tutma ve rakibi değersizleştirme stratejileri
16 Final Sınavı

• Buss, D. M. (2009). Evolutionary psychology: The new science of the mind. Boston: Pearson. • Gaulin, S. J. C., McBurney, D. H. (2001). Psychology: An evolutionary approach. NJ: Prentice Hall. • Buss, D. M., Dedden, L. A., (1990). Derogation of Competitors. Journal of Social and Personal Relationships, 7, 395-422. • Buss, D. M. (1988). From Vigilance to Violence: Tactics of Mate Retention in American Undergraduates. Ethology & Sociobiology, 9, 291-317. • Sütçübaşı, B. (2009). Kıskançlık olgusunun rakibin özellikleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış lisans tezi. Izmir: Ege Üniversitesi • Yımaz, A. (2008). Sosyal karşılaştırma enformasyonunun evrimsel değerinin incelenmesi: Kıskançlıkta rekabet. Yayınlanmamış lisans tezi. Izmir: Ege Üniversitesi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek