GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının tarihi gelişiminin yorumlanabilmesi


Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK


1 Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarının bilgisi
2 Cumhuriyet Devri Türk edebiyatı tarihinin tasnifi bilgisini yazma / söyleme
3 Memleketçi edebiyat anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme
4 Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel eğilimlerini açıklayabilme
5 Cumhuriyet Devri Türk şiirinde ses ve şekil ilişkisini yorumlayabilme
6 Cumhuriyet Devri Türk şiirinde gazete ve dergiciliğin edebiyat üzerindeki etkisini açıklayabilme
7 Metin merkezli çalışmaların şiir tahlillerindeki önemini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Temel Kavramlar- Memleketçi Şiir Anlayışının Doğuşu- İdeolojilerin Şiire Etkisi- Güneş-Dil Teorisi- Garip Topluluğu- II. Yeni- Akımlar ve Dergicilik- Şiirde Gelenek- Türk edebiyatında postmodern eğilimlerin şiire etkisi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin gerekçesi ve Türk edebiyatı tarihindeki önemi - Dersin kural ve gerekleri
2 Tarihçe, panorama ve belli başlı özellikler
3 Memleketçi Edebiyatın doğuşu ve Faruk Nafiz Çamlıbel
4 1923-1940 Dönemi’nde şiirde bireyci eğilimler ve bağımsız şairlerden Nazım Hikmet
5 Nazım Hikmet’in seçme şiirlerinin tahlili
6 Ara Sınav
7 Necip Fazıl’n “Poetika”sının tahlili
8 Necip Fazıl’ın seçme şiirlerinin tahlili
9 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Ne İçindeyim Zamanın”, “Yavaş Yavaş Aydınlanan” “Her Şey Yerli Yerinde” şiirlerinin tahlili
10 Orhan Veli Kanık ve Garip topluluğunun özellikleri
11 Nazım Hikmet’ten sonra Toplumcu-Gerçekçi Şairler, Hisar Şairleri ve Attila İlhan
12 Fazıl hüsnü Dağlarca ve “Epeski” şiiri
13 II. Yeni Şiiri
14 Behçet Necatigil’in şiirlerinde Söz sanatları
15 Sezai Karakoç’un şiirlerinde gelenek
16 Final Sınavı

Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993. Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638. Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999. Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001. Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997. Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987. Necdet, Ahmet, Modern Türk Şiiri, Broy Yayınları, İstanbul, 1993. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul, 1997. Geçer, İlhan, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, KTBY, Ankara, 1987. Güzel Yazılar Dizisi 8, Şiirler, TDK Yay., Ankara, 1997. Celal, Metin, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1998. Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, İstanbul, Be-Ta Sam Yayınları Banarlı, Nihat Sami, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları, İstanbul, 1995. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara TDK Yayınları, 1983. H. Doğan, Mehmet, Yüzyılın Türk Şiiri,(1900-2000), c. 1., İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2001. Ayhan, Ece, Şiirin Bir Altın Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1983.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 2 2
Rapor Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek