GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Ülke ve toplumların, düşünsel, estetik, teknik, bilimsel, maddi ve manevi varlıklarının, fikir ve sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin incelenmesi, kavranması.


Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL


1 Toplumların dinsel, ahlaksal, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal olayların özelliklerini listeleme ve ayırt etme.
2 İnsanların daha iyi bir yaşayışa kavuşmaları ve doğaya egemen olabilmeleri için gösterdikleri çabalardan çıkan sonuçları; teknik, bilim ve kültür hayatında meydana gelen gelişmeleri ve değişimleri tarihsel süreç içinde değerlendirme, karşılaştırma.
3 Uygarlık tarihi içinde düşünceler, bilgiler, ürünler, tutum ve davranışlar düzeninin gelişimi, bunun etkilerinin değerlendirilmesi.
4 Uygarlık Tarihinin sosyal, siyasal ve ekonomik açılardan değerlendirilmesi.


Yok


Yok


Ülke ve toplumların, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin incelenmesi; bilim ve tekniğin ilerlemesi ile yaratılan yaşama koşulları ve bunun sonucu ortaya çıkan yaşamada kolaylık sağlama, usçullaşma ve yetkinleşmede değişme ve gelişmeler incelenir, yorumlanır ve analiz edilir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uygarlık Kavramı
2 Feodalite ve Ortaçağ (Kilise- Devlet Çatışması)
3 Milli Devlet
4 Mutlak Monarşi
5 Aydınlanma Dönemi
6 1789 Fransız ihtilali
7 Demokrasi
8 Ara Sınav
9 Pozitivizm
10 Liberalizm
11 Milliyetçilik
12 Sosyalizm
13 Egemenlik
14 Anayasacılık
15 Muhafazakarlık
16 Final sınavı

1. S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 2. T. Z. Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1969 3. G. H. Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, 1969 4. A. Çıgdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, 1997. 5. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek