GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001132014 COĞRAFYA'YA GİRİŞ Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, bir disiplin olarak coğrafyanın geçmişi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; coğrafyanın temel kavramlarını ve alt dallarını öğretmek.


Dr. Öğr. Üyesi İlkay Südaş


1 Bu dersi aldıktan sonra öğrenciler; Coğrafyanın geçmişi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olurlar,
2 Akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışına kadar coğrafyanın geçirdiği evrimi, coğrafyanın farklı tanım ve yaklaşımlarını öğrenirler.
3 Coğrafyanın temel kavramlarını (yer, mekân, bölge, ölçek vb.) ve diğer disiplinlere göre ayırt edici özelliklerini kavrarlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Coğrafya disiplininin ana hatları ile "geçmişi" ve "temel kavramları" dersin içerğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Coğrafyanın çağrıştırdıkları hakkında ile genel bir tartışma
2 Coğrafya-öncesi bilgi birikimi
3 Antik Dönem'de Coğrafya
4 Klasik (Erken Modern) Dönem
5 Modern Coğrafya Dönemi
6 20.YY’ın ikinci yarısından günümüze gelişmeler
7 20.YY’ın ikinci yarısından günümüze gelişmeler
8 Ara sınav
9 Coğrafyanın Dili: Temel Kavramlar
10 Lokasyon
11 Mekan
12 Yer
13 Mesafe: Tanım ve Türler
14 Bölge: Tanım ve Türler
15 Sınav öncesi genel değerlendirme-tartışma
16 Final sınavı

ARI, Y., 2005, Yüzyıl'da Amerikan Coğrafyasının Gelişimi (Editör) Gündüz Yayınevi, Konya. BEKAROĞLU, E., A. R. ÖZDEMİR. 2014. Bir Disiplinin İç Dünyası: Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler. İdil Yayıncılık. İstanbul. https://ilkaysudas.wixsite.com/dersler/cografyaya-giris KNOX, P. L., S. A. MARSTON. 2012. Human Geography: Places and Regions in a Global Context. Prentice Hall. MASSEY, D. 2005. For Space. Sage Publications. London ÖZGÜÇ, N, E. TÜMERTEKİN. 2010. Coğrafya: Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar. Çantay Kitabevi. İstanbul PATTISON, W. 2003. “Coğrafyanın Dört Geleneği” (Çeviren: Y. ARI) Ege Coğrafya Dergisi 12 (2): 119-125 TÜMERTEKİN, E., N. ÖZGÜÇ. 2012. Beşeri Coğarfya: İnsan, Kültür, Mekan. Çantay Kitabevi. İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Okuma 24 2 48
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4
ÖÇ 2 4 5 4
ÖÇ 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek