GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001082014 JEOMORFOLOJİNİN İLKELERİ Ders 1 2 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin fiziki coğrafya araştırmalarında kullanılan yöntemleri öğrenmelerini sağlamaktır.


Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş


1 Fiziki coğrafya araştırmalarında yararlanılan veri kaynaklarını tanıyabilme
2 Coğrafi verileri toplama ve sınıflandırmayı öğrenme
3 Coğrafi verileri sunma becerilerini geliştirme
4 Coğrafi çevre özellikleri ve coğrafi çevre değişmelerinin araştırılmasında kullanılan yöntemleri kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Coğrafi veriler ve veri sınıfları, coğrafi verilerin toplanması, verilerin sunumu ve haritalanması, fiziki coğrafyanın çeşitli alanlarında (jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak ve hidrografya) kullanılan yöntemler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, kavramlar ve kaynaklar Anlatım
2 Coğrafi veriler ve veri kaynakları Anlatım
3 Coğrafi verilerin sınıflandırılması Anlatım
4 Jeomorfolojik araştırma yöntemlerine genel bakış Anlatım
5 Flüvyal jeomorfoloji araştırmaları Anlatım
6 Alüvyal jeomorfoloji araştırmaları Anlatım
7 Klimatik jeomorfoloji araştırmaları I Anlatım
8 Klimatik jeomorfoloji araştırmaları II Anlatım
9 Arasınav
10 Klimatolojik araştırma yöntemlerine genel bakış Anlatım
11 Klimatolojik araştırmalar (Meteorolojik ve fenolojik rasatlar) Anlatım
12 Klimatolojik araştırmalar (Uzaktan algılama yöntemleri) Anlatım
13 Toprak coğrafyası araştırmaları Anlatım
14 Bitki coğrafyası araştırmaları Anlatım
15 Hidrografya araştırmaları Anlatım
16 Final sınavı

Özgen, N., Karadoğan S. Ed., 2016, Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Pegem Akademi. Kurter, A., 1986, Jeomorfoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Biricik, A.S., 2009, Fiziki Coğrafya-Jeomorfoloji ile Hidrolojinin Temel Prensipleri ve Araştırma Yöntemleri, Gonca Yayınları, İstanbul. Dönmez, Y., 1984 Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniv. Yayınları:2506. Türkeş, M., 2010, Klimatoloji ve Meteoroloji, Kriter Yayınları Erinç, S., 1996, Klimatoloji ve Metodları, Alfa Yayınları. Atalay, İ., 1986, Uygulamalı Hidrografya, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Montello. D. R. and Sutton. P. C., 2006, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography. 2006.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 6 4 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Okuma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 4 3 4 5
ÖÇ 2 4 4 3 4 2
ÖÇ 3 3 2
ÖÇ 4 2 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek