GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001062014 KARTOGRAFYA II Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere temel harita tasarım tekniklerinin neler olduğunu aktarmak, öğrencilerin farklı tematik haritalar üretebilmelerini sağlamak, haritaları yorumlayabilmelerini öğretmektir.


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 Kartografik tasarımın temel prensiplerini anlayabilme (sembolleştirme, harita elemanları, genelleştirme, renk kullanımı vb)
2 Harita çizme, ölçme ve değerlendirme becerisi kazanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Harita türleri, harita elemanları (başlıki lejant, ölçek vb), harita hazırlama teknikleri, ölçek koordinat sistemleri ve dönüşümleri, topografik harita yorumlama teknikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Harita türleri
2 Harita elemanları (başlık, ölçek, lejant vb)
3 Harita çizim teknikleri (Sembolleştirme, genelleştirme, abartma vb)
4 Çizim unsurları
5 Çizgiler, yazılar ve sayılar, semboller
6 Tarama ve renklendirme teknikleri
7 Renk teorisi ve renk sistemleri
8 Ara sınav (vize)
9 Veri sınıflandırma teknikleri
10 Harita tasarım I
11 Harita tasarım II
12 Harita tasarım III
13 Topografya haritalarının yorumlanması I
14 Topografya haritalarının yorumlanması II
15 Topografya haritalarının yorumlanması III
16 Final sınavı

Turgut Bilgin, Genel Kartografya II. Harita ve Diagramların Hazırlanışı ve Çizimi. İstanbul Üniversitesi Yayını 2001, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 8 4 32
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 5 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 7 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
Ev Ödevi 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek