GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001042014 YABANCI DİL II Ders 1 2 4,00

Lisans


İngilizce


Yabancı Dil II dersinin amacı, dersi alan öğrenciyi, dönem sonunda temel+ düzeyde İngilizce kelime haznesi edinip, yazılı ve sözlü temel+ İngilizce ifadeleri anlayabilir, temel+ okuma becerileri ve stratejileri edinip, mevcut bilgisini de bu alanlarda uygulayabilir düzeye getirmektir.


Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi / Lecturer from School of Foreign Languages


1 1 Öğrenciler A2 seviyesi İngilizce kelime ve ifadeleri gördüğünde tanıyabilecek.
2 2 A2 seviyesi gramer yapılarını etkin bir şekilde tanıyıp ayırt edebilecek.
3 3 Bir okuma metninin konusunu, anafikrini ve metindeki detayları anlayabilecek.
4 4 Öğrenmiş oldukları A2 seviyesi gramer yapılarını, akademik bir konuşmayı takip etmede, kabul edilebilir ölçüde bir doğruluk payı ile iletişim kurmada ve çeşitli metinleri okuyup anlamada kullanabilecek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kişileri tanıtma, yaptıkları iş hakkında sorular yöneltme, ne yapmakta olduklarından bahsetme, ne yemek istediğini ifade etme (restoranda sipariş verme), TV programları, günlük programından bahsetme, kişilerin nasıl karşılaşıp tanıştığı ve geçmişte olan bir şeyden bahsetme (geçmiş zaman), planlar, geçmişte yapılan eylemler, yemek pişirme, tatil, yeni bir iş, ev işleri, birisini dışarıya davet etme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Muafiyet Sınavı
3 Introduce people, Give personal information, Ask and answer questions with be and do, Find facts and opinions in a text
4 Name and describe different jobs, Use Present Simple Tense, Make and change appointments, Give information about everyday activities
5 Use Past Simple Tense, Understand a story, Give information about important life events
6 Give information about bus travel, Use Present Simple and Present Continuous , Offer and ask for help
7 Understand and give directions and locations, Use Past Continuous
8 MIDTERM
9 Use going to for future intentions, Give information about a person’s appearance
10 Use adjectives and adverbs to descibe things and activities, Give information about personalities, likes, and dislikes
11 Name different kinds of stores, Use comparatives and superlatives, Use shopping expressions
12 Give information about everyday jobs at home and at work , Present Perfect and Past Tense, Ask for an explanation, Give information about TV shows
13 Present Perfect, Read about a review of a TV show, Return something , Give information about money
14 Use future with will, Give information about money problems, Use quantity expressions, Give information about diets and eating habits, Give information about leisure activities, Use first conditional
15 Give information about jobs in an office, Use obligation (have to/don’t have to/can/can’t, Use advice (should)
16 FINAL EXAM

Hatchinson, Tom, et al. (2012). Network. Oxford University Press, USA.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 80

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 3 45
Bireysel Çalışma 15 3 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Multirom CD Çalışması 13 0 6
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek