GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002012014 GLOBAL EKONOMİ Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Ders I. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadarki ekonomik gelişimi kapsamaktadır. Bu çerçevede, politik kutuplaşma ve II. Dünya Savaşının ardından tarafların ortaya çıkması, az gelişmiş ülkelerin ortaya çıkış nedenleri, Dünya ekonomisinde ABD ve SSCB’nin rolü, SSCB’nin çöküşü ve yeni ekonomik düzendeki temel dinamikler analiz edilmektedir. Dersin ana amacı, ekonomik küreselleşmeyi ve yeni Dünyanın ekonomik sistemini anlamaktır.


Prof. Dr. Mustafa MUTLUER


1 Ekonomik determinizmin sosyal bilimlerde baskın olduğu 20. Yüzyılın ekonomik yapılanması ve gelişimini kronolojik olarak öğrenmek.
2 Günümüzde etkin olan II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan küresel ekonomik kurumları ve işlevlerini öğrenmek.
3 Küreselleşme ve yeni dünya düzeni içinde gelişmekte olan ekonominin sosyal ve makansal yansımaları hakkında geniş bir bakış açısıyla yorum kabiliyeti kazanmak
4 Bölgesel dengesizlik, sürdürülebilirlik ve az gelişmişliğin dağılımını ortaya koymak.
5
6
7
8


Yok


Yok


I.Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar dünyanın ekonomik gelişimi. Politik kutuplaşma, az gelişmiş ülkelerin ortaya çıkışı, dünya ekonomisinde ABD ve SSCB’nin rolü. Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzen. Yeni ekonomik kutupların oluşumu.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Sosyalizm ve Sosyalist ekonomik model
3 II.Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ekonomik kuruluşların ortaya çıkışı
4 IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü
5 OECD, AB, COMECON ve diğer ekonomik kuruluşlar
6 20. Yüzyılda hakim ekonomiler: ABD ve SSCB
7 Ekonomik kalkınma: Zengin ve yoksul
8 Azgelişmişliğin kriterleri
9 Azgelişmişliğin coğrafyası
10 Azgelişmişliğin nedenleri
11 SSCB’nin çöküşü: Nedenleri ve etkileri
12 Vize
13 Küreselleşme ve yeni ekonomik düzen: Tanım ve kapsam
14 Yeni ekonomik düzende bölgesel ekonomik odaklar
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final

TALAS, Cahit, Ekonomik Sistemler, 5. Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1999 TÜMERTEKİN, Erol / ÖZGÜÇ, Nazmiye, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul 2012 ALPAR, Cem / ONGUN, M. Tuba, Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar, Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını, Ankara, 1985 KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Altın Kitaplar, İstanbul 1997


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Tasarımı /Yönetimi 8 3 24
Bireysel Çalışma 7 3 21
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 4
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek