GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002052014 GÖÇ COĞRAFYASI Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Göç ve göçe ilişkin uluslararası göç, mülteciler, diaspora, emekli göçü, beyin göçü gibi nedenleri ve süreçlerine bağlı olarak farklılaşan güncel konular hakkında bilgilenmeleridir. Göç araştırmalarındaki çok disiplinliliğin gerekçelerini ve yararlılığının kavranması ve coğrafyanın göç araştırmalarına yaklaşımını anlamaları da ayrıca önemlidir. Son olarak, uluslararası boyutta göç hareketlerinin nedenleri, türleri, izlenilen yollar ve sonuçları konusunda bilgi sahibi olmaları, küreselleşme ile birlikte değişen göç eğilimleri ve türleri konusunda değerlendirmeler bilgilenmeleri ve böylelikle ülkelerin değişen nüfus ve göç stratejileri hakkında analizler yapıp çıkarımlarda bulunabilmeleri hedeflenmiştir.


Doç. Dr. Arife KARADAĞ


1 1. Göç ve göçe ilişkin gelişen değişen kavramlar hakkında bilgilenme ve göç araştırmalarının gündemdeki yeni konuları ve izlenilen yöntemler konusunda bilgi sahibi olma.
2 2.Değişen göç dinamikleri ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi dünyadan örneklerle kurabilme.
3 3. Nüfus artışı ve kalkınma ikilemini bölgesel sosyo-ekonomik ve mekansal farklılıklarla birlikte anlayabilme, değerlendirebilme.
4 4. Dünyada nüfus artışı ve dağılışının yol açtığı sorunlar konusunda doğal kaynaklar, uluslar arası siyaset ve demografi boyutu ile ilişkisel analizler yapabilme


Yok


Yok


* Göçün tanımı, nedenleri ve değişen göç dinamikleri * Göçün haritalanması * Küreselleşme- Göç ilişkisi * Sosyo-mekansal boyutu ile Dünya’da değişen göç türleri ve değişen göç dinamikleri * Uluslar arası yasadışı göçler ve mülteci sorunu * Göç kuramları bağlamında Uluslararası Emek Göçü * Uluslararası Emekli Göçü- Beyin Göçü, çevre mültecileri vb.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Göç ve göçe ilişkin kavramların tanımlanması ile göç araştırmalarında güncel konuları ile göç araştırmalarında coğrafi yaklaşımın açıklanması
2 Göç nedir? Göçün nedenleri ve coğrafi temelleri… Göçün Türleri ve türü tayin eden faktörler, göçün kaynağı, göçün mesafe-maliyet ilişkileri
3 Göçün uluslararası boyutu- Uluslararası göçler
4 Uluslararası göç tartışmaları ve göç kuramları
5 Dünya’da büyük göçler : nedenleri ve sonuçları
6 Küreselleşme ve Dünyada değişen göç dinamikleri Anlatım
7 Göçün ekonomisi ve stratejisi – BM Göç Raporundan
8 Arasınav (Vize)
9 Göçün sosyo-ekonomik ve kültürel boyutu
10 Uluslararası Emek Göçü –İşçi göçleri Seminer sunumu
11 Göç literatüründe göçmen, mülteci, sığınmacı, diaspora
12 Uluslararası göç ve mülteci sorunu- BMMYK Görevleri
13 Uluslararası göç, Mültecilik ve Kadın
14 Küresel İklim Değişimi Göçleri- Çevre mültecileri
15 Uluslararası tatil ve emekli göçleri
16 Final

Ders Kitabı: PRESTON H. S.- HEUVELINE P.- GUILLOT M, 2001, Demography-Mesasuring and Modelling Population Processes, Blackwell Publ., London. TÜMERTEKİN E.- ÖZGÜÇ N., 1998, Beşeri Coğrafya –İnsan Kültür- Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul. TOKSÖZ Gülay, 2007, Uluslararası Emek Göçü, Bilgi Üniv. Yayınları, İstanbul. MUTLUER Mustafa, 2001, Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: GÜRTAN Kenan, 1969, Demografik Analiz Yöntemleri, İ.Ü. Yay. 1479, İstanbul. MENDENHALL - OTT.,1990, Understanding Statistics, PWS-KENT Publ., Boston. ÖZGÜR Murat, 2004, Nüfus Coğrafyası, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 2 18 36
Makale Kritik Etme 4 8 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 5 4 4 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4
ÖÇ 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek