GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002092014 FLUVYAL JEOMORFOLOJİ Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin yeryüzünün şekillenmesinde morfolojik süreç olarak akarsuların rolünü kavramasını sağlamaktır. Derste öğrenciler, fluviyal süreçler ve fluviyal şekillerin oluşum mekanizmaları hakkında bilgi gerekli bilgileri edinirler.


Prof.Dr. M.Kirami ÖLGEN


1 Yerşekillerinin coğrafi önemini kavrayabilme
2 Yerşekillerinin oluşumunda akarsuların rolünü kavrama
3 Akarsu mekaniğini anlama
4 Aşınım ve birikim şekillerini tanıma
5 Yerşekillerinin diğer çevre elemanları ile ilişkilerini kurabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Akarsuların aşındırma faaliyetleri, Akarsuların Biriktirme faaliyetleri, Fluviyal aşınım ver taşınım şekilleri, Drenaj ağı ve kuruluşu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fluviyal Jeomorfoloji’nin tanımı ve jeomorfoloji içindeki yeri
2 Akarsu mekaniği I: Yana aşındırma
3 Akarsu Mekaniği II: Geriye aşınım
4 Aşınım Şekilleri
5 Akarsu Mekaniği III: Taşıma
6 Akarsu Mekaniği IV: Biriktirme
7 Birikim Şekilleri I : Dağ ovaları, Koni ve yelpazeler, piedmontlar
8 Birikim Şekilleri II: Alüviyal ovalar
9 Arasınav (Vize)
10 Birikim Şekilleri III: Deltalar
11 Drenaj paterni
12 Drenaj kuruluşu ve vadi oluşumu
13 Epijenez
14 Antesedans
15 Kapma
16 Final Sınavı

Erinç, S., 2000, Jeomorfoloji I (5.Baskı),Der Yayınları, İstanbul. Flint, R.F., Skinner, B.J., 1974, Physical Geology, John Wiley&Sons, New York. Knighton, D.,1998, Fluvial Forms and Processes, John Wiley and Sons Inc., New York. Strahler, A.N., 1975, Physical Geography, 4.Ed. John Wiley and Sons Inc., New York.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 8 4 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 7 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
Okuma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 5
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 3 3
ÖÇ 4 3 5 3
ÖÇ 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek