GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002022014 TARIM COĞRAFYASI Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Tarım-coğrafya ilişkisi, tarım coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmak, Dünyada tarımın gelişimini ve önemini kavramak, Dünya, Avrupa ve Türkiye tarım politikaları ve sorunlarını hakkında bilgi sahibi olmak


Prof. Dr. GÖZDE EMEKLİ


1 Tarım-coğrafya ilişkisi
2 Dünyada tarımın gelişimi ve dağılışı
3 Türkiye tarımı ve yaşanan değişimler

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarım, tarım-coğrafya ilişkisi, tarım coğrafyası, Dünyada tarımın gelişimini ve önemi, Dünya, Avrupa ve Türkiye tarım politikaları ve sorunları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarım nedir neden önemlidir? Tanımı kapsamı önemi
2 Tarım ile ilgili çalışmalar
3 Tarım coğrafya ilişkisi: Fiziki coğrafya-Beşeri coğrafya ilişkileri
4 Tarımın gelişimi: I., II., Tarım III.Devrimi.
5 Başlıca tarımsal yöntemler ve dağılışı:
6 Başlıca tarım bölgeleri ve tarım ürünleri
7 Tarım bölgelerinin dağılışı ve etkili faktörler
8 Arasınav (Vize)
9 Tarım politikaları ve Dünya tarımının sorunları
10 Avrupa birliği tarım politikaları
11 Türkiye’de tarım ve önemi
12 Türkiye’de tarımsal üretim şekilleri ve dağılışı
13 Türkiye tarım politikaları
14 Türkiye tarımının sorunları
15 AB tarım politikaları ve Türkiye tarımına etkileri
16 Final

1. DPT, 2005b. Dokuzuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları El Kitabı, Ankara. 2. DPT, 2005c, Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 2005, Devlet Planlama Teşkilatı-Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü, Ankara. 3. Gülçubuk, B., 2005, AB ve Türkiye’de Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma, http://www.wwf.org.tr/tr/docs/sunum_bulentgulcubuk.pdf 4. Gürlük, S. , 2003, “Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma” , Uludağ Üniversitesi, Bursa. 5. Tümertekin E. 2005: Ekonomik Coğrafya, Çantay kitabevi. İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 3 14 42
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Okuma 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 156

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 4 3
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek