GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002062014 BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASI Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Bölge, bölüm, yöre, yer ve mekan kavramlarını öğrenmek, çeşitli amaçlara göre ayrılmış bölgeleri tanımak, Türkiye'de coğrafi bölgelerin tespiti hakkında bilgi sahibi olmak, karşılaştırmalar yapmak.


Füsun BAYKAL


1 Coğrafya ve diğer bilim dallarındaki bölge kavramına açıklık getirebilme
2 Türkiye coğrafi bölgelerinin oluşumunu ve ayırımını kavratabilme
3 Türkiye coğrafi bölgeleri arasında beşeri ve ekonomik coğrafya temelli (kalkınma, ulaşım, nüfus, kentleşme, göç, turizm, tarım, sanayi vd) karşılaştırmalar yapabilme
4 Türkiye coğrafi bölgelerinin Türkiye genelinden aldıkları payı ve ülke için önemini ortaya koyabilme
5 Türkiye’deki çeşitli kurumların bölge yaklaşımını öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Bölge, bölüm, yöre, yer ve mekan kavramları, bölge çeşitleri ve bölge ile ilgili diğer konular * Türkiye’de coğrafi bölgeler dışındaki diğer bölge (istatistiksel, kurumsal, hizmet vd) tanımlamaları *Türkiye coğrafi bölgeleri sınırlarının tespiti * Türkiye coğrafi bölgelerinin kalkınma sorunu * Türkiye coğrafi bölgelerinin Türkiye için önemi *


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bölge, bölüm, yöre, yer, mekan, kavramları, Türkiye’den ve dünyadan örnekler
2 Bölge ile ilgili konular hakkında açıklamalar yapılması
3 Türkiye' de geçmişten bugüne bölgeleme çalışmaları ve örnekler
4 Türkiye coğrafi bölgeleri sınırlarının tespit edilmesi
5 Bölge sınırlarının çizimi hakkındaki eleştiriler
6 Türkiye coğrafi bölgelerinin kalkınma sorunu
7 Türkiye'de coğrafya eğitiminde bölge
8 Ara sınav
9 Türkiye coğrafi bölgeler arası karşılaştırmalar (kalkınma, nüfus ve kentleşme-göç, tarım ve sanayi)
10 Türkiye coğrafi bölgeler arası karşılaştırmalar (ulaşım ve turizm)
11 Türkiye’de rekabet gücüne göre kentler ve bölgeler
12 Türkiye'de bölgesel farklılıklar ve kırsal alanlar
13 Türkiye’de bölgesel planlar
14 Türkiye’de istatistik bölgelere göre karşılaştırmalar
15 Türkiye’de illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması
16 Final

Kaynaklar: Atalay, İ., Mortan, K., 2003. Türkiye Bölgesel Coğrafyası Avcı, S. (2012). Birinci Coğrafya Kongresi ve Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri Hakkındaki Tartışmalara Dair Bir , Coğrafya , 57: 95-99 Doğanay, H., 2011. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Geray, G., 1997. Bölgesel gelişme için planlama ve örgütlenme. Koç, H. ve Aksoy, B., 2012. Coğrafya Eğitiminde Bölge Kavramı. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 319-339, Özçağlar, A. 2003. “Türkiye’de Yapılan Bölge Ayrımları ve Bölge Planlama Üzerindeki Etkileri”, Ankara Üniversitesi TÜCAUM, Coğrafi Bilimler Dergisi, 1 (1), 3-18, Özey, R. 2012. Doğal Bölgeler Coğrafyası. Aktif Yayınevi. İstanbul Taş, B., 2006. AB Uyum Sürecinde Türkiye İçin Yeni Bir Bölge Kavramı: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS), Afyonkarahisar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 186-198 Tekeli, İ., 2013. Türkiye’de Bölge Planlamanın Öyküsü ve Beşeri Coğrafyayla İlişkisi Üzerine, Beşeri Coğrafya Dergisi, 1 (1), 39-50


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 2 2 4
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 5 2 10
Soru-Yanıt 14 1 14
Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
Makale Kritik Etme 5 2 10
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 3 5
ÖÇ 2 2 4 2 3 4 4 1 1
ÖÇ 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3
ÖÇ 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2
ÖÇ 5 4 3 3 4 4 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek