GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002102014 HİDROGRAFYA Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, suların özelliklerine bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Bunlar, yüzey sularından (akarsular ve göller), yeraltı suları ile kaynaklar ile okyanus ve denizlerden oluşmaktadır. Dersin ilk bölümü, atmosferik, toprak yüzeyi, derin olmayan yüzey-altı süreçlerinin üzerinde durulduğu hidrolojik döngüyü içermektedir: Dünya’nın su ve enerji dengesi, küresel iklim ve enerji bütçesi, yağış mekanizmaları, sızma ve vados kuşağı, evapotranspirasyon, açık kanal hidroliği, kapma hidrolojisi, fluvial dokular, akarsu rejimleri, seller ve kuraklık vb, ve göllerin kökeni ve hidrolojisi, göllerin hidrolojik mekanizması. Dersin ikinci bölümü ise, yeraltı suları hidrolojisinin temellerinden oluşmaktadır. Akifer parametreleri, sabit ve geçici akım dengesi, kaynak hidroliği, çok aşamalı akım, yeraltı suyu birikimi, havza hidrolojisi, yeraltı uyu akımı üzerinde jeolojik etki, kaynak yapısı ve yeraltısuyu kimyası ve kirliliği. Ayrıca, yeraltı suyunun bir parçası olarak, ders sırasında kaynaklar da ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise okyanuslar ve denizlerin jeolojisi ve jeomorfolojisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, akıntı sistemlerinden oluşmaktadır


Assoc.Prof.Dr. M.Kirami ÖLGEN


1 Yer’in bir bileşeni olarak sukürenin önemini kavrayabilme
2 Suyun insan yaşam ve faaliyetleri üzerine olan etkisini anlayabilme
3 Suyun diğer çevre elemanları ile ilişkilerini kurabilme


Yok


Yok


Hidrografya’nın tanımı ve coğrafya içindeki yeri, Hidrolojik döngü ve bileşenleri, Akarsular, Göller, Yer altı suları, Kaynaklar ve denizler ve okyanuslar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hidrografya’nın tanımı ve coğrafya’daki yeri, suyun kökeni, yerküredeki dağılışı
2 Hidrolojik döngü ve bileşenleri
3 Debi, tanımı, ölçülmesi ve etkileyen faktörler
4 Akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, akarsulardan yararlanma
5 Göller ve oluşumları I: Göl çanağının oluşumu
6 Göller ve oluşumları II: Göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerde akıntılar
7 Suyun yeraltındaki dağılışı ve bulunuşu
8 Yeraltısuları hidrololiği, Yeraltısu seviyesi ve değişimi, yeraltısu seviye haritaları
9 Arasınav (Vize)
10 Akiferler ve akifer türleri, yeraltısu araştırmaları ve çıkarılması
11 Kaynaklar
12 Jeolojik ve jeomorfolojik oseanografya
13 Fiziksel ve kimyasal oseanografya
14 Biyolojik oseanografya
15 Okyanus ve denizlerde akıntılar
16 Final sınavı

Atalay, İ., 1986, Uygulamalı Hidrografya I, Ege Üniversitesi yayınları, İzmir. İzbırak, R., 1973, Hidrografya: Akarsular ve Göller, Ankara Üniversitesi yayınları, Ankara. Bayazıt, M., 1982, Hidroloji, İTU yayınları, Ankara. Yevjevich, V., 1971, Systems approach to hydrology, USA. Knighton, D., 1987, Fluvial forms and process, Arnold press., London. Atalay, İ. 1981. Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfolojisi. Atatürk Ünv. Yay: 582, Erzurum (384 s.) Duxbury A.C. and Duxbury A. B. 1997 World's Oceans, McGraw-Hill, (504 p p.) İnandık H. 1971. Deniz ve Kıyı Coğrafyası. İstanbul Ünv. Yayınları: 1219, Coğ. Enst Yay: 47,(210 s.). Riley, J. P. and R. Chester, eds.1983. Chemical Oceanography, Vol.8. Academic Press , New York. (398 pp.). Shepard, F. P. 1973. Submarine Geology, 3 ed. Harper and Row, New York, (57 p p.).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Makale Kritik Etme 4 4 16
Bireysel Çalışma 8 4 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 7 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 7 21
Okuma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 4 5 3 3 4 3
ÖÇ 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek