GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003052014 GIS-I ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-I ) Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencileri CBS’nin teknik olarak uygulanması için gereken coğrafi kavramlarla tanıştırmaktadır. Bu giriş dersi, öğrencilerin CBS’nin donanım elemanlanlarını, veri modellerini ve veri tabanı kavramlarını veri toplama yöntemlerini ve veri kaynaklarını, mekansal verinin özelliklerini, CBS uygulamalarını ve raster ve vektör tabanlı CBS arasındaki farklılıkları tanımlamalarını ve betimlemelerini sağlayacaktır.


.Prof.Dr. M.Kirami ÖLGEN


1 CBS kavramı, teknik konular ve uygulamalar hakkında temel bilgi sahibi olma
2 Mekansal verinin soyutlanmasını anlama
3 CBS ile coğrafi problemlerin analiz edilmesi hakkında bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


CBS’nin tanımı ve coğrafya içindeki yeri, Coğrafi veri ve soyutlanması, CBS’nin bileşenleri, CBS ile mekansal analiz teknikleri, CBS ile kartografik tasarım


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi
2 Coğrafi verinin soyutlanması
3 CBS’nin bileşenleri I
4 CBS’nin bileşenleri II
5 CBS’nin bileşenleri III
6 Vektör – Raster CBS
7 CBS’de veri kaynakları I
8 CBS’de veri kaynakları II
9 Arasınav (Vize)
10 Diğer coğrafi teknolojiler: Uzaktan algılama, GPS
11 Coğrafi veritabanları
12 CBS ile sorgulama
13 CBS ile analiz I
14 CBS ile Analiz II
15 CBS ile kartografik tasarım
16 Final Sınavı

DeMers,M., N., 1997,Fundamentals of Geographic Information Systems, Wiley Chrisman, N.,1997,Exploring Geographic Information Systems, Wiley Foresman, J., & UNEP2002,, My Community Our Earth, Esri Press Bernhardsen, T., 1992,Geographic Information Systems, VIAK IT. Davis, D.,E., 2000, GIS for Everyone, Esri Press ESRI, 1995, Understanding GIS, Geoinformation International Burrough, P.A., McDonell, R.A., 1998, Principles of Geographic Information Systems, Oxford Press Longley, P.A., et.al, 2001, Geographic Information Systems and Science, Wiley Jones, C:, 1997, GIS and Computer Cartography, Longman


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek