GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003152014 HAVA FOTOĞRAFLARI Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Uzaktan algılama yöntemleri ile Hava ve Uydu fotoğraflarını tanımasını, Hava ve Uydu fotoğraflarının teknik özelliklerini ve yararlanma yöntemlerini öğrenmesini ve onları coğrafi çalışmalarda yorumlayıp yararlanabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Ertuğ Öner


1 Uzaktan algılama, Hava ve Uydu fotoğrafları kavramlarını kavrayabilme.
2 Hava ve Uydu fotoğraflarının teknik özelliklerini ve yararlanma yöntemlerini öğrenebilme.
3 Hava Fotoğraflarını yorumlayabilme.
4 Hava Fotoğraflarından coğrafi çalışmalarda yararlanabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Uzaktan algılama, Hava ve Uydu fotoğrafları kavramlarının açıklanması * Hava ve Uydu fotoğraflarının teknik özelliklerinin tanıtılması * Hava Fotoğraflarından yararlanma yöntemlerinin açıklanması * Örnek Hava Fotoğraflarından çeşitli coğrafi konularda sınıfta uygulama yapılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Konu, amaç ve yöntem. Coğrafyacıların Gözlem ve Genelleme Aracı Olarak Hava Fotoğraflarının öneminin açıklanması. Örnek uygulama.
2 Uzaktan algılama, hava fotoğrafları kavramlarının açıklanması. Uzaktan Algılama Tekniğinde Kullanılan Başlıca Yöntemlerin açıklanması. Örnek çalışma.
3 Hava Fotoğraflarının Kullanım Alanlarının açıklanması. Örnek hava fotoğrafları üzerinde uygulamalı çalışmalar
4 Hava Fotoğraflarının Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin ve Yerbilimlerinde Kullanma Yollarının tanımlanması. Örnek hava fotoğrafları üzerinde uygulamalı çalışmalar.
5 Hava Fotoğrafı Tiplerinin tanımlanması. 1.Dik Hava Fotoğrafları 2.Eğik Hava Fotoğrafları a)Az Eğik Hava Fotoğrafları b)Çok Eğik Hava Fotoğrafları 3.Bileşik Hava Fotoğrafları
6 Hava Fotoğraflarının Teknik Özelliklerinin açıklanması. Dikey Hava Fotoğraflarının Biçimi, Üzerinde Bulunan Bilgi ve İşaretlerin tanımlanması. Örnek hava fotoğrafları üzerinde uygulamalı çalışmalar
7 Hava Fotoğraflarının Film Özellikleri, Boyutları ve Fotoğraf Filmlerinden Kopya Alma Yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Örnek hava fotoğrafları üzerinde uygulamalı çalışmalar.
8 Arasınav (Vize)
9 Hava Fotoğrafı Ölçeği, Hava Fotoğraflarının Çekim Koşulları, Çekim Plan ve zamanlarının açıklanması. Örnek hava fotoğrafları üzerinde uygulamalı çalışmalar.
10 Hava Fotoğraflarının Çekiminde Uçuş Yüksekliklerinin Hesaplanması ve Hava Fotoğrafı Çekimini Etkileyen Hava Koşulları hakkında bilgi verilmesi.
11 Hava Fotoğraflarında Görüntü Bozulmasının açıklanması. Uçağın uçuşuna bağlı bozulmalar. Örnek hava fotoğrafları üzerinde uygulamalı çalışmalar
12 Hava fotoğraflarında persfektif bozulma; Paralaks ve Yerşekline bağlı bozulmaların açıklanması. Örnek hava fotoğrafları üzerinde uygulamalı çalışmalar
13 Hava Fotoğraflarında Ölçme Yöntemleri hakkında bilgi verilmesi.
14 Ölçeğin Hesaplanması ve İki Nokta Arasında Yatay Uzunluğun Ölçülmesinin açıklanması. Örnek hava fotoğrafları üzerinde uygulamalı çalışmalar
15 Hava fotoğraflarını yorumlama; Genel yorum yöntemleri, Hava fotoğrafı yorumunu etkileyen etmenler, Hava fotoğraflarının jeolojik ve jeomorfolojik yorumlanması hakkında bilgi verilmesi.
16 Final

Ajun KURTER – M. Yıldız HOŞGÖREN, Jeomorfoloji Tatbikatı (Genişletilmiş II. Baskı). İstanbul Üniv. Edeb. Fak. Yay :1944, İstanbul, 1986. Atila SESÖREN, Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık Sanatları Ltd. Şti., İstanbul, 1999. Cankut ÖRMECİ, Uzaktan Algılama (Temel Esaslar ve Algılama Sistemleri). İstanbul Tekn. Üniv. Kütüp. Sayı:1345, İTÜ Matb., Gümüşsuyu, 1987. Cankut ÖRMECİ, Fotojeoloji (Hava Fotoğraflarının Jeolojik Yorumu). İstanbul Tekn.Üniv.Kütüp.Sayı:1371, İTÜ Matb., Gümüşsuyu, 1988. Hüseyin TUROĞLU, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Acar Matbaacılık, İstanbul, 2000. Oğuz EROL, Fotojeoloji ve Fotojeomorfoloji.(Ders Notları), Ankara, 1963. Turgut BİLGİN, Genel Kartoğrafya I, Kartoğrafyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar-Harita Alma ve Yapmanın esasları. Filiz Kitabevi, İstanbul, 1996. Yusuf TATAR, Fotojeoloji. Karadeniz Teknik Üniv.Yay.No: 89, Yerbilimleri Fakültesi Yay.No: 14, Ayyıldız Matb., Ankara, 1978. Ernst LÖFFLER, Geographie und Fernerkundung. Teubner Studienbücher der Geographie, Stuttgart, 1994. Hans-Peter BÄHR&Thomas VÖGTLE, Digitale Bildverarbeitung. Herbert Wichmann Verlag GmbH, Karlsruhe, 1991. Jörg ALBERTZ, Grundlagen der Interpretation von Luft- und Satellitenbildern, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1991. Oğuz EROL-Ertuğ ÖNER, Fiziki Coğrafyada Hava Fotoğrafları (Fotojeoloji - Fotojeomorfoloji). Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No: 171, Ege Üniversitesi Basımevi, 222s., Bornova, İzmir,2011


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 10 2 20
Rapor Hazırlama 10 2 20
Bireysel Çalışma 3 4 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 3 1 2
ÖÇ 2 1 3 5 4 2
ÖÇ 3 5 4 3 1 2
ÖÇ 4 3 4 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek