GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003172014 ALÜVYAL JEOMORFOLOJİ-I Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi kavramasını, bunun için alüvyon, sediman tane boyu, tane boyu analizi, hakkında bilgi edinmesini ve bu tür analizler öncesinde alüvyal sediman örneği alabilmek için gerekli delgi sondaj yapımını öğrenmesi ve uygulayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Ertuğ Öner


1 Alüvyon, kolüvyon ve toprak kavramları arasında ilişki kurabilme
2 Delgi sondaj yöntemini kavrama ve uygulayabilme
3 Laboratuarda sediman tane boyu analizi yapabilme
4 Alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarını kavrayabilme


Yok


Yok


* Alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarının açıklanması. * Alüvyon, kolüvyon ve toprak kavramları arasındaki ilişki. * Delgi sondaj yöntemi. * Sediman tane boyu analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgilerin verilmesi. Kaynak kitap ve makalelerin önerilmesi.
2 Konu, amaç ve yöntem hakkında bilgi verilmesi. Dersin uygulama şekli, dersin amacı, derse katılıma ilişkin bilgiler verilmesi.
3 Alüvyon ve alüvyal jeomorfoloji kavramlarının açıklanması. Sondaj alet ve ekipmanının tanıtılması.
4 Teorik konular ve laboratuarın tanıtılması.
5 Alüvyon, kolüvyon, toprak kavramlarının açıklanması.
6 Yakın çevrede gerçekleştirilen proje çalışmalarında delgi (alüvyon) sondaj uygulaması I.
7 Yakın çevrede gerçekleştirilen proje çalışmalarında delgi (alüvyon) sondaj uygulaması II.
8 Arasınav (Vize)
9 Fluvial jeomorfoloji, alüvyal jeomorfoloji ve alüvyon kavramları hakkında bilgi verilmesi.
10 Su, aşındırma, taşıma ve biriktirme süreçleri hakkında bilgi verilmesi.
11 Tane, tanımı, oluşumu, tane boyu, ölçüm ve sınıfları hakkında bilgi verilmesi.
12 Tane boyu analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Çakıl ve analiz yöntemlerinin açıklanması.
13 Tane boyu analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Kum ve analiz yöntemleri ile silt-kil ve analiz yöntemlerinin açıklanması.
14 Delgi sondajlarından alınan sediman örneklerinin laboratuarda tane boyu analizlerinin yapılması I.
15 Delgi sondajlarından alınan sediman örneklerinin laboratuarda tane boyu analizlerinin yapılması II.
16 Final sınavı

Anderson R.S., Anderson S.P., 2010, Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of Landscapes, Cambridge University Press. Committee on Alluvial Fan Flooding, National Research Council,1996 ,Alluvial Fan Flooding, National Academies Press. Dincauze D., 2008, Environmental archaeology: principles and practice, Cambridge University Press. Erinç, S. 1982. Jeomorfoloji I. İ.Ü, Edebiyat Fakültesi Yay. No: 2931. Kurter, A. - Hoşgören Y., 1986, Jeomorfoloji Tatbikatı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay.No:1944. Lowe J., Walker M., 1997, Reconstructing quaternary environments, Prentice Hall; 2 ed. Mackay A., Battarbee R., Birks J., Oldfield F., 2005, Global Change in the Holocene, Hodder Arnold, London. Rapp G., Hill C, 1998, Geoarchaeology: The Earth-science Approach to Archaeological Interpretation, Yale University Press. Roberts N., 1998, The Holocene – An Environmental Review, Blackwell Publishers, Oxford. Roberts N., 2002,The Holocene: an environmental history, Blackwell Publishers, Oxford. Williams M., Dunkerley D., Decker P., Kershaw P., Chappell J. , 1998, Quaternary environments, A Hodder Arnold Publication.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 15 2 30
Rapor Hazırlama 1 2 2
Bireysel Çalışma 2 3 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 4 2 3 5 5 3 2 2 3 2 1
ÖÇ 2 1 2 3 3 4 3 5 1 3 2 2 2 1
ÖÇ 3 1 1 3 2 3 4 5 1 2 1 2 2 3
ÖÇ 4 2 3 2 4 3 4 5 3 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek